Odlomak

UVOD

Ovom poslovicom čuvenog fizičara bih započeo ovaj rad čija je tema analiza neiskorišćenih internih resursa preduzeća. Pošto se neiskorišteni resursi nalaze svuda oko nas počevši od porodičnog domaćinstva preduzeća u kojimaradimo,opštine,regije,kantona pa i čitave države znači da trebamo svugde i na svakom mjestu voditi računa o tim ogromnim potencijalnim rezervama.
Vreme tranzicije stvara dobre preduzetničke klime te povoljne uslove bujanja privatne inicijative u svim privrednim i vanprivrednim delatnostima. To se u prvom redu odražava na državne mjere u području osmišljavanja i realizacije preduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, srednjih i visokih poslovnih škola, privrednih komora i drugih delova preduzetničke infrastrukture, zatim na relativno ujednačavanje makroprivrednih uvjeta i načina financiranja privatnih preduzetničkih poduhvata te ostale podsticajne mjere bržeg razvitka ukupnog preduzetništva.
Rešavanje problema privrede u gradu Brčkom nemoguće je bez sagledavanja problematike rešavanja celokupnog problema privrede na državnom nivou. Država mora urgentno doneti plan razvoja Države s naglaskom na privredne grane i vlastite resurse koji u budućnosti mogu konkurisati na globalnom tržištu. Plan mora sadržavati podsticaje, mjere i zakone kojima bi se olakšao protok i bolja alokacija viškova štednje i akumulacije, ohrabrila privatna inicijativa i aktivirali neiskorišteni resursi.
Prikupljeni novac od prodaje poduzeća u državnom vlasništvu trebao bi se ulagati u kapitalne investicije, prije svega prometnu infrastrukturu. U tom smeru treba više sredstava osloboditi i prepustiti na upravljanje kantonima i gradovima koji su upoznati s problemima i mogućnostima njihova rješavanja. Naši gradovi i kantoni svakako zbog svojih iznimnih predispozicija mogu biti nosioci ekonomskog razvoja.
Nepostojanje čvrste strategije razvoja preduzetništva na državnom nivou , kao smjernice koja bi trebala determinisati razvoj svih regija i gradova , u ovom trenutku predstavlja podsticaj za definisanje potreba i mikro-strategije razvoja tih područja na osnovi koje će se moći lakše definisati i bosansko hercegovačka makro-strategija. Radi promišljanja i definisanja strategije razvoja potrebno je znati determinante i faktore u okviru kojih treba postavljati zaključke za rešavanje potreba i smernica razvoja. Rešenje sadašnjih problema i potreba te osiguranje brzog i ravnomernog razvoja gradova i regija jedna je od glavnih i prioritetnih zadataka vlade.

Neki negativni elementi koji karakterišu sadašnje stanje u privredi a rezultat su takozvane industrijalizacije su:

 • nekontrolirana urbanizacija grada
 • veliki dio privredne strukture izgrađen i prilagođen prema principima socijalizma i dogovorne ekonomije još uvijek nije transformiran i prilagođen tržišnim zakonima
 • zastarjela tehnologija i znatan udio radno intenzivnog privređivanja

 

 • loše sprovedena privatizacija i zlouporabe u privatizaciji
 • rastuća nezaposlenost
 • znatan broj preduzeća u stečaju, pred stečajem , s blokiranim žiro računima i neisplaćenim platama zaposlenima
 • opšta nelikvidnost, neplaćanje obaveza prema državi i prema dobavljačima
 • izostanak direktnog stranog ulaganja u privredu, koje bi pokrenulo investicijski ciklus i zapošljavanje
 • loša saobraćajna infrastruktura
 • zakoni i propisi koji lokalnoj upravi i samoupravi , a naročito gradu oduzimaju pravo odlučivanja i upravljanja u mnogim segmentima značajnim za razvoj
 • komplicirane i vremenski duge administrativne radnje za dobivanje dozvola i rešenja, te nesređeni vlasnički odnosi i sporost u rješavanju procesa vezanih za imovinsko pravna rješavanja .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese