Odlomak

Uvodna razmatranja

Da bi menadžment jednog preduzeća raspolagao bitnim informacijama koje bi ga podstakle na adekvatne poteze u pogledu konsolidovanja preduzeća, potrebno je da se više pažnje posveti analizi osnovnih sredstava.
Stepen otpisanosti osnovnih sredstava se iz godine u godinu povećava. Ukupna osnovna sredstva su dostigla stepen otpisanosti od 48,5% , dok je kod opreme stepen otpisanosti dostigao čak 65,9%. S tim u vezi potrebno je naglasiti da se posebno ističu stope otpisanosti osnovnih sredstava kod proizvodnje nafte i gasa, čak 91,9%, a kod opreme 91,5%.
Nizak nivo upotrebljivosti osnovnih sredstava za posledicu je imao smanjenje fizičke sposobnosti osnovnih sredstava, kao i nedoststak novčanih sredstava za nove nabavke.
Da bi se izvršila analiza uticaja osnovnih sredstava na obim proizvodnje i na troškove proizvodnje, potrebno je izvršiti sledeće analize:
1. Analiza randmana osnovnih sredstava
2. Analiza veličine, starosti i strukture osnovnih sredstava na obim proizvodnje i na troškove proizvodnje
3. Analiza povezanosti randmana osnovnih sredstava sa drugim ekonomskim indikatorima

1. ANALIZA RANDMANA OSNOVNIH SREDSTAVA

Svaka oblast poslovanja mora jasno da percipira najvažniji zadatak poslovanja.
U poslovanju sa osnovnim sredstvima, najvažniji zadatak se ogleda u učinku, prinosu ili randmanu koji se postiže iz raspoloživih sredstava. Randman osnovnih sredstava se izražava indikatorom koji u brojiocu sadrži ukupnu proizvodnju a u imeniocu osnovna sredstva.

1.1 Odnos između ukupne proizvodnje i ukupnih osnovnih sredstava

Analizirajući odnos između ukupne proizvodnje i ukupnih osnovnih sredstava, možemo dobiti podatak o tome da li se i kako fizička sposobnost osnovnih sredstava smanjuje u nekom vremenskom periodu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese