Odlomak

1.Uvod

Banka je kreditna institucija koja je od Centralne banke Crne Gore dobila odobrenje za rad i koja je osnovana kao dioničko društvo sa sjedištem u Crnoj Gori. Usluge koje banke obavljaju su:
• primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti,
• odobravanje kredita iz pribavljenih sredstava fizičkim ili pravnim licima.
• finansiranje komercijalnih poslova
• otkup potraživanja s regresom ili bez njega
• trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta i sl.
Naziv banka potiče od latinske riječi banco, koja označava klupu postavljenu na ulici ili trgu na kojoj se vršila razmjena različitih oblika i vrsta novca, kao i novčane transakcije naplate i plaćanja u vezi sa obavljenim trgovinskim prometom. Stvaranje i razvoj banaka omogućila je pojava kovanog novca. Medjutim, kako je kovani novac postojao i pre nove ere, ipak se ne moze reci da su banke u današnjem smislu riječi oduvijek postojale. Banka predstavlja:
• samostalni privredni i trzišni subject,
• institucija koja obavlja sve novčane, depozitne i kreditne transakcije svojih komitenata,
• institucija koja obavlja svoje funkcije profesionalno i organizovano,
• posrednička institucija u transferisanju sredstava izmedju finansiranja suficitarnih i deficitarnih transaktora.
U narednim poglavljima ću govoriti o platnim prometima banke u zemlji i inostranstvu, aktivnim I pasivnim poslovima banke I drugim bankarskim funkcijama.

2.Poslovanje banke

Banke imaju obavezu da upravljaju rizicima I da naprave sisteme za upravljanje rizicima kojima bi bolje kontrolisali rizike koji su neizbježni na tržištu i u samom poslovanju banke.

2.1. Uspostavljanje sistema za upravljanje rizika

Banka je dužna da u skladu sa zakonom uz pomoću propisa Centralne banke i dobrim praksama za upravljanje rizicima u bankama, kontinuirano upravlja svim rizicima kojima je izložena u svom poslovanju. Centralna banka može donijeti smjernice za primjenu dobrih praksi za upravljanje rizicima u bankama. Banka je dužna da uspostavi sistem za upravljanje rizicima, kojim se obezbjeđuje:
• identifikacija rizika koji proizilaze iz postojećih, kao i rizika koji mogu proizaći iz novih poslovnih proizvoda ili aktivnosti,
• praćenje i analiza mogućih rizika,
• mjerenje rizika kroz uspostavljanje mehanizama i procedura za tačnu i blagovremenu procjenu rizika,
• kontrolisanje rizika koje se vrši limitiranjem i minimiziranjem rizika.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese