Odlomak

Zadatak

Kreirati bazu podataka koja prati poslovanje cvećare Flower u ulici Vlade Jovanovića u Šapcu.

 

 

Kreiranje tabela

Tabela Cvetna oaza

Izaberite Create table in Design view .

U polje Field Name upišite SifraCvecare , u polje Data Type izaberite Text. U listi General : u polju Field Size izaberite Long Integer , u polju Required izaberite Yes , u polju Indexed izaberite Yes(No Duplicates).

U polje Field Name upišite NazivCvecare , u polje Data Type izaberite Text. U listi General : u polju Field Size izaberite 50 , u polju Required izaberite Yes , u polju Indexed izaberite Yes(No Duplicates).
U polje Field Name upišite Adresa , u polje Data Type izaberite Text.
U polje Field Name upišite Mesto , u polje Data Type izaberite Text.
U polje Field Name upišite Telefon , u polje Data Type izaberite Text.
U polje Field Name upišite Mobilni , u polje Data Type izaberite Text.
U polje Field Name upišite e-mail , u polje Data Type izaberite Text.
U polje Field Name upišite PIB , u polje Data Type izaberite Text.
U polje Field Name upišite ZiroRacun , u polje Data Type izaberite Text.

U polje Field Name kliknite na SifraCvecare.Aktivirajte desni taster miša .Izaberite Primary key.
Aktivirajte taster Close Window( ispod tastera Close) i na pitanje da li da sačuvate promene odgovorite sa Yes . Ime tabele upišite Cvetna oaza (slika 1).

 

 

 

Tabela Artikal

Izaberite Create table in Design view .

U polje Field Name upišite SifraArtikla , u polje Data Type izaberite Text. U listi General : u polju Required izaberite Yes , u polju Indexed izaberite Yes(No Duplicates).

U polje Field Name upišite Naziv , u polje Data Type izaberite Text. U listi General : u polju Field Size izaberite 50 , u polju Caption upišite Naziv .

U polje Field Name upišite JedinicaMere , u polje Data Type izaberite Text. U listi General : u polju Field Size izaberite 50.

U polje Field Name upišite Cena , u polje Data Type izaberite Number.
U polje Field Name kliknite na SifraArtikla. Aktivirajte desni taster miša .Izaberite Primary key.
Aktivirajte taster Close Window( ispod tastera Close) i na pitanje da li da sačuvate promene odgovorite sa Yes . Ime tabele upišite Artikal(slika 2).

 

 

 

Tabela RadnoMesto

Izaberite Create table in Design view .

U polje Field Name upišite SifraRadnogMesta , u polje Data Type izaberite Text. U listi General : u polju Required izaberite Yes , u polju Indexed izaberite Yes(No Duplicates).

U polje Field Name upišite SifraCvecare , u polje Data Type izaberite Text. U listi General : u polju Field Size izaberite 50 , , u polju Required izaberite Yes , u polju Indexed izaberite No .

U listi Lookup u Display Control izaberite Combo Box,u Row Source stavite Cvecara ,u Column Count stavite 2 .
U polje Field Name upišite NazivRadnogMesta , u polje Data Type izaberite Text. U listi General : u polju Field Size izaberite 50.
U polje Field Name upišite Plata , u polje Data Type izaberite Text.
U polje Field Name kliknite na SifraRadnogMesta .Aktivirajte desni taster miša .Izaberite Primary key.
Aktivirajte taster Close Window( ispod tastera Close) i na pitanje da li da sačuvate promene odgovorite sa Yes . Ime tabele upišite RadnoMesto(slika 3) .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari