Odlomak

UVOD

Ako se samo na trenutak osvreno ok sebe u svom domaćinstvi ili radnom mijestu, šta vidimo? Vjerovatno ćete vidjeti obojene zidove, lampe, telvizore, tepihe, mobilne telefone , ipodove, fotoaparate, štampače, bijelu tehniku, razne muzičkei video plejere. Skoro svaki predmet koji vidite ili zamislite, proizvod je industrije.
Ljudi imaju urođenu strast za napredak i inovacije što nas je dovelo do pokretanja raznih vrsta revolucija kroz istoriju.  Jedna od njih je Industrijska revolucija koja je dramatićčo promijenila žvote i životne navike šitom svijeta. Svijet se danas vrti oko industrije: zahtjevi za snabdijevanjem, iskorišćavanjem resursa,proizvodnja, marketing, distrubucija i potrošnja.  Sve ove nove tehnologije čine život lakšim i udobnijim. Tajođe, postoji i tamna strana ovog Novog doba, na koju mnogi zatvaraju oči.

Opasan otpad je rezultat industrijske proizvodnje raznih roba i artikala. Ovaj otpad je dio onoga što svi proizvodimo. To su kupljeni proizvodi farmakoloske industrije, biomedicinski otpad iz medicinskih centara, olovo iz boja i razređivača, otrovi iz ljepila i smola, dijelovi iz laptopa i televizora. Lista se kilometarska. Uprkos tome da opasan otpad decenijama utiče na životnu sredinu, industija i dalje raste. Pa šta se dalje dešava sa tim teretom kojeg niko neće u svojim rukama?
Na nesreću, on završava u rukama ekploatisanih. Onih koji nisu odgovorni za njegovu proizvodnju, ali su nezaštićeni zbog svog ekonomskog statusa. Odgovor na ovaj problem uključuje Baselsku konvenciju iz 1989 godine koja je pokrenula kontrolu kretanja otpada preko granica međutim problem je i dalje tu i stalno raste. i jedini način da se ozakoni zaustavljanje tog rasta je ratifikacije amandamana poznatijem kao Baselska zabrana, kojom se osigurava da su proizvođači oni koji trebaju snositi teret.

 

 

ŠTA JE U STVARI OPASNI OTPAD?
EE otpad
EE otpad je generički termin koji se koristi za staru, istrošenu ili odbačenu opremu koja sadrži komponente za čiji je pogon potrebna električna en¬ergija. Termin uključuje veliku količinu otpadne opreme, ne samo one koja se priključuje na struju već i one koja koristi baterije zatim energiju vjetra ili solarnu energiju. To znači sve: od kućanskih aparata kao što su frižideri i tosteri, preko ICT opreme kao što su računari i mo¬biteli, roba široke potrošnje kao što su televizori i mp3 plejeri, do alata kao što su električne bušilice i šivaće mašine, kao što je spomenuto u Uvodu.  Elektronika ima posebne karakteristike zbog kojih je njena proizvodnja i korištenje izvor velikog uticaja na društvo i životnu okolinu, a zbrinjavanje EE otpada problematično.

Problem #1. Loš dizajn i agresivan marketing uzrok su rapidnog  povećanja količine otpadne elektronike te visokog  uticaja na društvo i okoliš
Problem #2. Elektronika sadrži otrovne supstance što i EE otpad  čini toksičnim
Problem #3. Elektronika sadrži i mnoge vrijedne i vrlo rijetke sirovine
Problem #4. Većina EE otpada ne zbrinjava se na adekvatan način  što znači da cijenu lošeg dizajna i otrovnih materijala  plaćaju ljudi i životna sredina.

Industriju elektronike karakteriše s jedne strane tehnološki napredak, a s dru¬ge, neuspjeh u dizajniranju proizvoda na način koji bi uzimao u obzir uticaj proizvoda tokom cijelog životnog ciklusa pa i u trenutku kad proizvod postaje otpad. Ovo rezultuje uređajima koji su nevjerovatno kompleksnog dizajna i sas¬tava koji uključuje širok raspon materijala od kojih su neki opasni i stoga njima nije lako rukovati kad postanu otpad. I sama njihova izrada zahtjeva puno energije, materijala i vode, te proizvodi velike emisije zagađenja. Materijali koji se koriste u proizvodnji elektronike također imaju svoj utjecaj na okolinu. Sirovine koje se koriste u elektronici uglavnom se dobivaju rudarenjem koje zahtjeva dosta velike površine te troši puno energije, a stvara štetne emisi¬je. Na primjer, tokom postupka kojim se dobija jedna tona zlata, paladijuma ili srebra , u okolinu se ispusti 10.000 tona ugljen dioksida.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari