Odlomak

INVESTICIONI PROGRAM ZA NABAVKU GRADJEVINSKIH MASINA
1. UVOD
D.O.O Boljevic company pripremio je investicioni program “Nabavka gradjevinskih mašina” . Namjena programa je analiza tržišne i ekonomske isplativosti realizacije projekta nabavke i komercijalnog iskorišcavanja gradjevinskih mašina, a zadatak investicionog programa je da pruži osnovne elemente za donošenje odluke o realizaciji finansiranja nabavke pomenutih mašina putem finansijskog lizinga, a u saradnji sa “MONTELeasing doo” Podgorica.
Investicioni program je uradjen na osnovu sledecih polaznih parametara:

  • Dokaza o registraciji kompanije (izvod iz CRPS, Zavoda za statistiku i poreske uprave);
  • Neobavezujuce ponude za finansijski lizing od MONTE-Leasing doo;
  • Drugih dokumenata (katalozi proizvoda, statisticki pregledi, cjenovnik i dr.);
  • Razgovora sa izvršnim direktorom.

Predmet investicionog programa je da formuliše i procijeni ekonomsko-finansijsku opravdanost
realizacije, te da pruži polaznu osnovu za donošenje odluke o finansijskom aranžmanu. Investicioni program je strukturiran u skladu sa zahtjevom investitora, a sadrži sledece segmente:

1. Prezentacija investitora i investicionog programa;
2. Analiza tržišta;
3. Analiza marketing instrumenata;
4. Prezentacija zahtjeva za finansijski lizing;
5. Finansijske projekcije realizacije programa;
6. Analiza rizika realizacije programa.

Ovaj investicioni program služi kao projekcija buduceg poslovanja kompanije d.o.o Boljevic company i prilaže se uz ostalu dokumentaciju u skladu sa zahtjevom za finansiranje od strane
“MONTE-Leasing doo”.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese