Odlomak

Biznis plan za dobijanje kredita za razvoj malog biznisa na primeru etno restorana “Stannišić”
UVOD

U cilju podrške razvoja malih i srednjih preduzeća u eri tranzicije zaključuju se i realizuju sporazumi sa afilijacijama i agencijama međunarodnih finansijskih organizacija, koje svoja sredstva namenjena  tom razvoju plasiraju preko poslovnih banaka u našoj zemlji. S druge strane, i same banke se sve više okreću finansiranju izuzetno atraktivnih programa pojedinih preduzeća.

Pri tome, metodologiju izrade biznis plana utvrđuju institucije  koje se bave finansiranjem investicionih projekata, prema svojim programima u kojima su određeni namena sredstava i uslovi kreditiranja. Sve metode i postupci koje opredeljuju sadržinu biznis plana, bez obzira na određene razlike, uvek su usmereni na dokazivanje ekonomske opravdanosti i rentabilnosti konkretnog investicionog projekta.

Biznis planom se ilustruje tekući status, očekivane potrebe i projektovani rezultati novog ili preduzeća u razvoju. Biznis plan ima dve osnovne namene:
1.)    Da pomogne preduzeću u obezbeđenju neophodnog kapitala, to je studija oprevdanosti ulaganja, treba da ubedi investitore da  je preduzeće identifikovalo tržišne mogućnosti, da raspolaže preduzetničkim i menadžerskim talentima neophodnim za korišćenje identifikovanih mogućnosti i da ima racionalan, koherentan i uverljiv program ostvarenja planiranog prihoda i troškova u predviđenom vremenskom periodu.
2.)    Da olakša upravljanje rastom i razvojem preduzeća, sastavljajući biznis plan preduzetniksagledava sve aspekte izvodljivosti ideje (tržišni, finansijski, proizvodni i sl.). On služi za kontrolu tekućih aktivnosti i realizaciju planiranih poslovnih ciljeva, neophodno je jednom mesečno kontrolisati njegovu realizaciju. Kontrola je usmerena na elemente bilansa uspeha, novčanog toka, kao i na elemente koji su prethodnog meseca odstupili od plana, neophodno je prilagođavati ga izmenjenim okolnostima.

Osnovne karakteristike kvalitetnog biznis plana su: razumljivost, relevantnost, opreznost i
pouzdanost. Prilikom izbora vremenskog perioda za koji se vrši projekcija preduzeće se može opredeliti za kraći ili duži vremenski period (fizički, ekonomski životni vek projekta). Pri izradi biznis planova investicionih ulaganja obićno se koristi period od 10 godina.

Delovi suštinskog značaja obuhvataju detaljne analize poslovnog konteksta projekta u kojima se razmatra proizvodni plan, plan lokacije, marketing plan, finansijski plan i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari