Odlomak

UVOD

Danas kada se spomene pojam brend ljudi vrlo često reaguju kao nešto što su izmislili prodavci kako bi lakše manipulisali sa potrošačima kako bi oni što više kupovali određene proizvode ili usluge. Generalno, se može reći da i to jeste jedna od početnih namena brendova, da privuče što više kupaca. Ipak, kada se sagleda nešto dublje u tematiku današnjih brendova, onda se može reći da nema jedan isti brend istu vrednost za svakog potrošača. Jer jedan potrošač može jedan proizvod da doživi na potpuno drugi način, od drugog potrošača, a da ga opet kupi ili da ga uopšte ne kupi. Onda se može zaključiti da je u osnovi zadatak brenda i generalno brendinga, da izdvoji jedan proizvod ili uslugu prema vrednostima koje nosi za tog potrošača, a da onda sam potrošač ako smatra da takav proizvod/usluga zadovoljava njegove potrebe sam odluči da kupi dati proizvod.

E ono što je danas više nego prepoznatljivo jeste vrednost datog brenda na tržištu, naročito u doba svetske ekonomske krize. Jer jedna od najvrednijih stvari koju jedna kompanija može da poseduje, jeste brend, odnosno vrednost datog brenda na tržištu. Vrednost brenda na tržištu značajno utiče na bonitet jedne kompanije na taj način što povećava njenu prepoznatljivost na tržištu, povećava prihode koje data kompanija ostvaruje putem većeg udela na samom tržištu, smanjuje troškove i rizik ulaska sa novim proizvodima na postojeće ili pak ulazak kompanije na novo tržište, uvećava konkurentsku moć i prednost.

Ako posmatramo naprimjer ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi BiH, možemo primijetiti koliko je značajno stvoriti uspiješan brend. Iako BiH ima dobar kvalitet prehrambenih proizvoda i veliki potencijal za daljnji razvoj, ima veliki deficit izvoza u odnosu na uvoz. Ono MALO što izvozi ili predstavlja namirnice u sirovom obliku (voće, povrće, meso… ) ili poluproizvode (organik, sirovine…). ekonomisti objašnjavaju da do ovog izuzetno lošeg trenda dolazi zbog nedostatka tražnje za proizvodima i nekurentnosti zbog visokih cijena. Istina je u stvari da je u pitanju tržišna orjentacija BiH kompanija na proizvod a ne na potrošače i ne postojanje velikih brendova koji treba da svjedoče o visokom kvalitetu i ukusu, brendova koji treba da ruše granice i zbog kojih će potrošači biti spremni da plate višu cijenu.

Iz ovog primjera vidi se koliko je važno uložiti u izgradnju uspiješnog brenda. Uspiješan brend je onaj koji kupci vrednuju kao superiorniji u odnosu na druge prisutne na tržištu. Uspiješan brend je onaj koga kupci žele, traže i kupuju sa povjerenjem. On ostvaruje visoke efekte kroz veličinu obima prometa.

Uspjeh brenda prvenstveno ovisi od toga šta o njemu misle potencijalni potrošači i kupci, a ne od toga šta o njemu misli marketinški tim. Nije dovoljno samo imati najbolji i najkvalitetniji proizvod, najpovoljniju cijenu, vrhunsku promociju ili najbolju distribucionumrežu, najbitnije je koliko i šta o proizvodu zna i misli prosječni potrošač na ulici.

 

 

 

BREND

Karakteristika proizvoda

Proizvod je rezultat fizičkog ili umnog rada, stvoren s ciljem zadovoljenja odgovarajuće potrebe. Proizvodni program i proizvodi u proizvodnji su isto što i prodajni asortiman i artikli u trgovini. Prema tome asortiman jednog preduzeća predstavlja svu robu koja je predmet njegovog poslovanja. Proizvod je prvi instrument marketinga, koji se reflektuje u maloprodaji kroz artikl, čija je sveobuhvatnost u smislu kompleksa pojedinih roba čini asortiman roba. Sa asortimanom usluga ovaj prvi čini ponudu tog preduzeća na tržištu.

Potrošač je polazna tačka u politici proizvoda, jer se on i stvara radi zadovoljenja potrošačeve potrebe. Pravilnom politikom proizvoda i planskim pristupom upravljanja svim njegovim dimenzijama uz odgovarajuću kombinaciju drugih instrumenata marketing mixa u njegov optimalan izraz preduzeće, boreći se na tržištu sa konkurentima, stva¬ra sebi konkurentsku prednost. Da bi se postigao uspeh u upravljanju proizvodom neophodno je uključiti donošenje niza odluka u vezi istog. Vrlo značajna obeležja savremenog proizvoda pomoću kojih se proizvod uspešno pozicionira na tržištu su: kvalitet, dizajn, pakovanje, marka. Oni preuzimaju u razvijenim tržišnim uslovima ulogu značajnih podinstrumenata marketinga, pomoću kojih se sve više dobijaju konkurentski ratovi. Jedna od tih varijabli u borbi za tržišnu poziciju u razvijenim tržišnim uslovima je brend proizvoda tj. ime brenda. Ona ima svetlu budućnost, pogotovo u oblasti trgovine. Brend pruža brojne prednosti svim učesnicima u lancu društvene reprodukcije i važnu investiciju koja sigurno profitira. Pomoću njega preduzeće može diferencirati svoj proizvod u odnosu na isti ili sličan drugih preduzeća i time stvoriti kod potrošača naklonost, koja vremenom može prerasti u lojalnost prema brendu.

Brend predstavlja moderno obeležje proizvoda, obeležje XXI veka i savremenu karakteristiku proizvoda. Savremeni proizvod se ne može zamisliti bez brenda. Zato on poprima epitet veoma važnog instrumenta marketinga svakog preduzetnika. Zato i njemu treba pristupiti strategijski u upravljanju i treba pravilno doneti odluke o brendu proizvoda. Upravljanje brendom treba da bude integralni i ravnopravni deo celokupnog strategijskog upravljanja preduzećem.

 

 

 

Definicije brenda

Postoji veliki broj definicija brend, a cilj svakog označavanja je identifikacija proizvoda brendom. Jednu od zanimljivijih definicija je dao Seth Godin: “Brend je skup očekivanja, sećanja, priča i odnosa koji, svi zajedno, utiču na odluku potrošača da u trenutku izbora da prednost jednom proizvodu (ili usluzi) u odnosu na drugi.” Činjenica je da brend nisu karakteristike, već emocije, i zbog toga je, po meni, najlepšu definiciju dao Marty Neumeier: Brend je onaj osećaj u stomaku koji se javlja u vezi određenih proizvoda, usluga ili kompanija. „Brend je ime, termin, znak simbol, dizajn ili njihova kombinacija kojima je cilj u identifikaciji roba ili usluga jednog ili grupe proizvođača i njihovoj diferencijaciji od roba ili usluga konkurenata.“

Na osnovu nekoliko navedenih definicija brenda, mogu se izvući sledeći zaključci:

(1) da je to uvek verbalno ili simbolički iskazan pojam
(2) da isti određuje identitet proizvoda ili asortimana u trgovinskoj organizaciji
(3) da se brendom diferencira proizvod tj. proizvodni program ili artikal tj. asortiman od konkurentskog
(4) da se njim želi postići preferencija potrošača, njegova lojalnost brendu i ugled preduzeća.

 

 

 

BREND PROIZVOĐAČA

Brend proizvoda je ime, broj, znak, žig, dizajn ili kombinacija istih kojom proizvođač „žigoše“ svoj proizvod i time se deklariše kao njegov stvaraoc u cilu diferencirana svog proizvoda u odnosu na iste ili slične drugih proizvođača, a radi sticanja konkurentske prednosti i efekata po osnovu označavanja proizvoda brendom. Proizvođački brend je preteča trgovinskog brenda. Samim tim što je proizvodnja mo¬rala, zbog slabe sposobnosti prilagođavanja promenljivim uslovima na tržištu uvesti mnogo ranije no trgovina tržišnu orijentaciju u poslovanju, ranije je uvela i označavanje proizvoda brendom u odnosu na trgovinu. Neki od najstarijih brendova i dan-danas žive. (Ivory Soap, Vaseline). U prošlosti većina proizvoda nije imala oznaku, a danas teško da se nađe proizvod a da nema “marku”. Danas su proizvođači obavezni da izvrše označavanje brenda. Masovna proizvodnja, koju zahteva masovna potrošnja, sve veće inovacije u obla¬sti proizvoda i skraćenje njegovog životnog ciklusa dovodi do pojave mase proizvoda na tržištu. Oni su toliko slični da ako ne bi bili označeni, transparentnost nad robama bi bila vrlo mala, što bi trpeli i proizvođači i trgovina i potrošači.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese