Odlomak

BROJNI SISTEMI I KONVERZIJA BROJEVA IZ JEDNOG BROJNOG SISTEMA U DRUGI

Brojni sistemi:

  • predstavljaju način prikazivanja bilo kog broja pomoću niza simbola koji se nazivaju cifre brojnog sistema.
  • skup pravila po kojima se realizuju osnovne operacije nad brojevima.

U pozicionom (težinskom) brojnom sistemu vrednost cifre zavisi od pozicije koju cifra ima u zapisu brojne vrednosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese