Odlomak

1.0. U V O D
Tokom proteklih nekoliko godina AutoCAD se razvio od programa koji se pokretao iz DOS-a putem komandne linije, do potpune aplikacije za Windows. Sa pojavljivanjem AutoCAD-a 14, Autodesk se potpuno odvojio od sveta DOS-a. AutoCAD 14 ne podržava ni DOS ni UNIX. Koncentrisanjem na jedan operativni sistem, Autodesk je formirao efikasniji brži AutoCAD. AutoCAD verzija 14 kao dodatnu olakšicu nudi manje datoteke od verzije 13 a zahteva i manje memorije. Njegova brzina dostiže, a u mnogim slucajevima i nadmasuje , brzine ranijih verzija AutoCAD-a za DOS. AutoCAD verzija 14 obezbeduje željenu brzinu sa olakšicama koje nudi okruženje prozora za višeprogramski rad. AutoCAD odlično koristi okruženja Windowsa. Na primjer, moze se koristititi OLE osobina Windowsa da direktno se prenesu dokumenti iz Excela, Windows Painta, ili bilo kojih drugih programa koji podržavaju OLE kao serversku aplikaciju u AutoCAD. Kao i u verzijama 12 i 13, iz AutoCAD-a može direktno da izveze crteže ostalim korisnicima OLE-a. Ovo znači da više ne moramo da prevodimo i preradujemo dokumente da bismo ih iz programa za tabelarno izračunavanje, baza podataka, teksta ili bilo kojih drugih podataka prebacili u AutoCAD. To takodje znači da kada želimo da dodamo fotografiju crtežu napravljenom u AutoCAD-u neki drugi Windows program, treba samo da je isječemo i prenesemo (engl. Cut and paste). Podaci koji se baziraju na tekstu takodje mogu da se isijeku i zalijepe čime se štedi vrijeme pri prebacivanju podataka, kao što su slojevi ili imena blokova.
U Windowsu imamo punu slobodu da uredjujemo prozor programa AutoCAD kada izaberemo njegove komponente i povučemo ih na odgovarajuće mjesto. AutoCAD verzija 14 nudi mnoge alate koji štede vrijeme a koji ne postoje u starijoj verziji zasnovanoj na DOS-u. To su padajuća lista sa parametrima sloja i tipovima linija i palete sa alatkama pomoću kojih se brzo pristupa svim AutoCAD-ovim komandama. Postoji čak i potpuniji, dokumentovani sistem za pomoć u toku rada sa korisnim savetima koji će pomoći u obuci.
AutoCAD-ov interfejs je uredjen i usaglašeniji je od prethodnih verzija. Verzija 14 je potpuno usaglašena sa Windowsovim interfejsom i projektovana tako da poštuje standardni interfejs Microsoft Officea. U ovom radu upoznaćemo osnove podešavanja okruženjaAutoCAD-a kao o osnovne operacije pri upotrebi AutoCAD-a, kao što su detaljniji pregled izrade zadatog crteža.
2.0. CILJ RADA

Kao i u svakom drugom poslu, u ovom seminarskom radu, vodeći se dosadašnjim znanjima i kodeksima struke, počet ćemo sa savladjivanjem manjih i jednostavnih zadataka, kako bi smo uz opise i ilustracije postigli mogučnost samostalnog crtanja i podešavanja okruženja AutoCAD 14 .
Cilj ovog rada je da prikaže dio mogučnosti AutoCAD-a 14 uz crtanje zadatog crteža poznatih i jasno definisanih karakteristika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari