Odlomak

. DETEKTORI SIGNALA GREŠKE

Održavanje funkcionalne veze između ulazne (referentne) i izlazne (upravljane) promenljive kod sistema automatskog upravljanja sa povratnom spregom ustanovljeno je merenjem izlazne promenljive i poređenjem sa ulaznom promenljivom radi određivanja odstupanja stvarne od željene vrednosti izlaza, koje se, primenom snage, redukuje. Detektor signala greške je uređaj/kombinacija uređaja koji određuje ovo odstupanje izlaza od željene vrednosti. U nekim slučajevima detektor greške mora da bude u stanju da prihvati signale različite fizičke prirode i da ih, radi poređenja, konvertuje u istu fizičku veličinu.
Takvi detekori sadrže odgovarajući merni pretavarč.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese