Odlomak

Politicko uređenje i obilježja država
Političko uređenje svake države ima tri osnovna vida. Prvi se tiče načina na koji je samom organizacijom državnog mehanizma određen odnos javne vlasti i društva. Drugi se tiče načina na koji je sama državna vlast institucionalno organizirana i raspoređena među državnim organima. Demokratskim se može smatrati ono državno uređenje u kome osnovne prerogative državne vlasti imaju organi koji po svom sastavu i načinu formiranja izražavaju stalnu vezu društva i organe javne vlasti. Država ima klasno obilježje. Predstavlja aparat jedne klase usmjeren protiv druge klase. Također, država obavlja i važne funkcije kao što su proizvodnja i razmjena, osiguranje egzistencije društva. U svakom sistemu državne organizacije postoji razlika između političkih i stručno – tehničkih organa. Politički organi odlučuju tj. određuju pravac i sadržaj državne politike. Stručno – tehnički državni organi vrše državnu vlast samo na osnovu ovlašćenja koja na njih prenesu politički organi. “ Od odnosa uspostavljenog u praksi između političkih organa i državnog aparata, od veće ili manje samostalnosti državne birokratije, zavisi umnogome stvarni stepen demokratičnosti državnog uređenja.”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese