Odlomak

ZADATAK SEMINARSKOG RADA

Zadatak ovog seminarskog rada je upoznavanje sigurnosnih problema koji prate elektronsko poslovanje, pre svega elektronsku trgovinu, i upošteno, sigurnost na Internetu.

Prvi deo rada obuhvata:

Elektronsko poslovanje – podrazumeva obavljanje poslovnih procesa uz primenu elektronske tehnologije. To je veoma široka oblast, pa će naglasak biti na bezbednosnim aspektima e-poslovanja. Dakle, trgovina na Internetu, upotreba kreditnih kartica, elektronskih novčanika i drugih sistema on-line plaćanja,  prateći rizici po sigurnost i neki od načina na koje se možemo zaštititi.

U drugom delu rada reči će biti o:

Jednom od čestih problema sa kojim se svakodnevno susreću korisnici Internet servisa, a to su neželjene ( reklamne ) ’’spam’’ poruke. One preopterećuje sisteme e-pošte i mogu da blokiraju poštanske sandučiće. Postoji više metoda koje se koriste za zaštitu od ove pojave. Jedna od njih je filtriranje e-pošte, i ona će biti detaljno opisana.
Korisnik koji koristi različite Internet usluge i mrežne resurse izlaže se i mnogim drugim opasnostima kao što su npr. pecanje ( phishing ) i farming ( pharming ), kao i razni špijunski programi. Phishing i pharming nisu nove pojave, ali su naglim razvojem i omasovljenjem elektronskog bankarstva, kupovine preko Interneta i on-line plaćanja računa došle do „punog izražaja”.
Voice over IP ili VoIP, ( glas preko Internet protokola ) standardne glasovne signale prenosi korišćenjem Internet protokola. Međutim, prelazak govornih aplikacija u IP  domen,  pored niza prednosti, nosi sa sobom rizike po pitanju sigurnosti tih govornih servisa koji ranije nisu bili prisutni. Sve vrste opasnosti i napada na mreže podataka su sada prisutne i kao pretnja prenosu govora preko IP-a. Moramo se zaštititi. Kako? Opisano je u ovom poglavlju.
Veza koja se uspostavlja između dva računara u P2P mreži je brza, ali bez nadzora. Drugi korisnici kojima dopuštamo pristup mogu nam ugroziti računar – ubaciti virus ili uzeti više podataka nego što bi trebalo. Načini na koje se možemo zaštititi i opis nekoliko, trenutno, najbezbednijih P2P aplikacija za razmenu fajlova čine ovo poglavlje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari