Odlomak

UVOD
PROMENA PONAŠANJA I OČEKIVANJA KUPACA

U dobu znanja, kupci (mušterije) stiču nova prava i nove mogućnosti. Pre svega kupci više neće biti suočeni sa ograničenim izborom i neće zavisiti od milosti ograničenih distributivnih sistema. Umesto toga, individualni izbor će postati centralno pravilo na svakom tržištu. I u industrijama koje se međusobno dosta razlikuju kao industrija sveže hrane i auto industrija, kupci su sada u situaciji da specificiraju indivudualne zahteve, uključujući i oblik, veličinu, boju, vreme i mesto isporuke. Proizvodni i distributivni sistemi moraju da se u potpunosti prilagode ovom novom usmerenju na kupca. Vrednost dobrog korisničkog servisa neprekidno raste. Globalna informaciona struktura omogućava pomeranje od masovnog ka individualnom kupcu. Elektronsko poslovanje, povezujući heterogene poslovne sektore kao što su bankarstvo, industrija hrane i zabava, proširuje izbor i pogodnosti koje stoje na raspolaganju potrošačima. Kupci su sve više u mogućnosti da precizno odrede šta žele i kako to žele.
Potrošačka tržišta postaju sve diferenciranija, uz stalno smanjenje cene koju kupci plaćaju za fizičke robe. Ovo ukazuje na sledeću karakteristiku privrede zasnovane na znanju. Cene roba nastavljaju da se smanjuju, dok se novostvorena vrednost (bogatstvo) u privredi zasniva na uvećavanju usluga koje se uključuju u ove robe. Ustvari, smanjenje cena proizvoda može čak postati osnovni orjentir za vrednosno pozicioniranje ostalih usluga. Ovo opšte pravilo jednako se primenjuje na meso kao i na mobilne telefone. Današnje pametne mesne kompanije shvataju da su u biznisu sa hranom, i stvaraju solidan profit od srodnih usluga koje pružaju, kao što su polupripremljena jela.

 

 

 

 

 
ŠTA JE TO E- POSLOVANJE

Na zapadu u poslednjih nekoliko godina popularno je koristiti termine koji pocinju sa slovom “e” (buzzwords) i koji označavaju različite nove tehnike i tehnologije poslovanja na Internetu.
Zanimljiv je primer navoda jednog od voditelja diskusije (članak na adresi http://www.techweb.com/wire/story/TWB19990428S0004) na konferenciji “Internet & Electronic Commerce Conference and Trade Show” iz 1999. g. Učesnici u diskusiji su se složili da ne znaju kako da definišu pojmove e-commerce i e-business. Voditelj diskusije je to prokomentarisao na svoj način: “Nemam pojma, to za mene ništa ne znači. To su za mene e-Bogovi. Mi ovde pričamo o trgovini putem Interneta, znači, mi koristimo Internet da bi poslovali.”
Prethodni primer plastično prikazuje da se pojmovi sa slovom “e” (electronic – elektronsko), uključujući i termin elektronsko poslovanje, u poslednje vreme isključivo vezuju za Internet terminologiju.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese