Odlomak

UVOD

Cilj seminarskog rada „E-tgovina“ jeste da ovaj rad pruži informacije i saznanja u oblasti elektronske trgovine na sve turbolentnijem e-tržištu, uključujući prije svega implementaciju odgovarajuće infrastrukture za aktivnosti e-poslovanja i odgovorajuću tehnologiju e-trgovine.

Prvi dio rada odnosi se na osnovna svojstva E-trgovine. Pod e-trgovinom podrazumijevamo trgovinske transakcije između organizacija i pojedinaca, zasnovane na digitalnoj tehnologiji.
Također, ovo poglavlje obuhvata sedam ključnih svojstava e-trgovine koje je čine jedinstvenim i globalnim fenomenom savremenog poslovanja. A to su sveprisutnost, globalni zahvat, univerzalni standardi, informaciono bogatstvo, interaktivnost, informaciona gustina, personalizacija-kastomizacija.

Drugi dio rada obuhvata teorijsku obradu različitih modela, odnosno tipova e-trgovine i to: B2C – Business to Consumer (Preduzeće ka Potrošaču), B2B – Business to Business (Preduzeće ka Preduzeću), C2C – Consumer to Consumer (Potrošač ka Potrošaču), P2P – Peer to Peer (Pojedinac ka Pojedincu), M-trgovina (Mobilna trgovina)

Treće poglavlje obuhvata porijeko i rast E-trgovine. Teško je precizno odrediti kada je tačno počela e-trgovina. Postoji mnogo oblika koji su prethodili e-trgovini.

Četvrti dio rada odnosi se na ograničenja rasta B2C e-trgovine, te opis nekih od ograničenja : domaćinstva, skupa tehnologija, složeni softverski interfejs, skup složenih veština, neprestana kulturna privlačnost fizičkih tržišta i tradicionalnih iskustava kupovine, neprestana globalana nejednakost koja ograničava pristup telefonima i ličnim kompjuterima.

Pet dio rada obuhvata E-trgovinu I i E-trgovinu II, te komparativna poređenja nekih bitnih karakteristika e-trgovine I i II

 

 

 

 

OSNOVNA SVOJSTVA E-TRGOVINE

Pod e-trgovinom podrazumijevamo trgovinske transakcije između organizacija i pojedinaca, zasnovane na digitalnoj tehnologiji. U ovom određenju, podjednaku važnost imaju obje komponente: digitalne tehnologije, koje se prevashodno odnose na Internet i Web kao i trgovina, koja podrazumijeva razmjenu vrijednosti (tj. novca) za robe i usluge izvan individualnih i organizacionih granica .

Postoji posebna debata između specijalista i akademskih sredina koje se bave e-trgovinom u vezi odnosa između elektronske trgovine i elektronskog poslovanja. Po jednima elektronska trgovina obuhvata cjelokupnu elektronski podržanu aktivnost jedne organizacije, uključujući i sveukupnu infrastrukturu njnog informacionog sistema. Druga strana u ovoj raspravi zastupa stav da e-poslovanje obuhvata sve interne i eksterne elektronski podržane aktivnosti jedne organizacije uključujući i e-trgovinu. Imajući u vidu definiciju elektronske trgovine u kojoj presudnu ulogu ima razmjena vrijednosti izvan granica jedne organizacije, što nije primarna odlika elektronskog poslovanja, bliži smo stavu da elektronsko poslovanje u opštem slučaju ne obuhvata elektronsku trgovinu. Preciznije, e-poslovne aplikacije se transformišu u e-trgovinu onda kada se u okviru njih pojavljuje razmjena vrijednosti.

Pojava elektronske trgovine predstavlja pravu revoluciju u poslovanju, ne samo do sada neviđenoj superiornoj tehnološkoj osnovi zasnovanoj na modernim telekomunikacijama, računarstvu, informacionim tehnologijama i kriptologiji. Prije ere e- trgovine marketing i prodaja proizvoda su se oslanjali na masovni neusmjereni marketing i radnu snagu i umeće neposrednih prodavaca. Potrošači su posmatrani kao pasivni ciljevi
reklamnih kampanja, koje mjenjaju dugoročno odnos kupca prema datom proizvodu i
trenutno utiču na njegove kupovne navike. Potrošač je bio zarobljen geografskim i socijalnim barijerama, ograničen na uski lokalni krug u potrazi za najboljim odnosom cijena – kvalitet. Informacije o cijenama, troškovima i taksama su mogle biti skrivene od kupaca, omogućavajući formiranje profitabilne tzv. informacione asimetrije u korist prodajnih organizacija. Ovdje ćemo pod informacionom asimetrijom podrazumevati svaki disparitet u relevantnim tržišnim informacijama koje dijele učesnici u nekoj transakciji.

Elektronska trgovina je dovela u pitanje tradicionalno poslovno mišljenje. Stoga je od važnosti da ukratko analiziramo jedinstvena svojstva tehnologije elektronske trgovine, pri čemu se ova jedinstvenost fiksira dominantno u odnosu na tradicionalne metode trgovine i poslovanja. Sedam ključnih svojstava e-trgovine koje je čine jedinstvenim i globalnim fenomenom savremenog poslovanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese