Odlomak

UVOD
Ekonometrija je oblast ekonomske nauke koja korišćenjem modeliranja ekonomskih međuzavisnosti omogućava merenje ekonomskih relacija i empirijsko testiranje hipoteza.

 

 

 
PROGRAM PREDMETA
Osnovi statističkog ocenjivanja i zaključivanja: Slučajne promenljive i raspodele osnovnih statistika u ekonometrijskom modelu. Ocenjivanje nepoznatih parametara skupa iz podataka uzorka.  Testiranje statističkih hipoteza.  Osnovi ekonometrijskog modeliranja: Metodologija ekonometrijskog istraživanja i klasični normalni linearni regresioni model (KNLRM). Odstupanja od osnovnih pretpostavki klasičnog regresionog modela (EKONOMETRIJSKI PROBLEMI: odstupanje od normalnosti, autokorelacija, heteroskedastičnost, multikolinearnost). Specifikacija, testiranje i izbor modela.Osnovi analize vremenskih serija: Modeli stacionarnih vremenskih serija. Jedinični koren u vremenskim serijama. Test jediničnog korena. ARIMA i VAR modeli. Kointegracija: testiranje i ocena parametara.
Specifične vrste ekonometrijskih modela: Veštačke varijable. Modeli zavisne promenljive s ograničenjem. Modeli simultanih jednačina. Modeli podataka panela. Ekonometrijski model je formalizovana prezentacija znanja i pretpostavki o nekom ekonomskom fenomenu, sa ciljem predstavljanja suštine i načina operisanja kompleksa realnosti lakše razumljivim sistem.
Ciljevi modela (načini njegove upotrebe):

 • testiranje hipoteza odn. ekonomske teorije
 • pomoć u donošenju odluka
 • prognoziranje i predviđanje (bezuslovno i uslovno)

Ciljevi modela se međusobno ne isključuju, već uspešan model omogućuje ostvarenje kombinacije ciljeva. Model se može sastojati od jedne ili više jednačina modela, pri čemu svaka jednačina predstavlja jedan uzročni tok, naime zavisnost neke pojave od relevantnih faktora. Poželjne osobine ekonometrijskog modela:

 • relevantnost (zasnovanost cilja) – jasna ideja od koje se polazi
 • teorijska uverljivost – potrebno je dobro poznavati teoriju ispitivanog fenomena
 • sposobnost razjašnjenja – model mora da objasni pojave u realnosti
 • tačnost ocene parametara – korišćeni metod mora da omogući tačne i precizne ocene
 • mogućnost predviđanja – model treba da važi i izvan korišćenog uzorka
 • jednostavnost – treba da je lako koristiti model

Podaci (promenljive veličine) u ekonomiji mogu biti različiti, kvantitativni ili kvalitativni:

 • vremenske serije – jedna pojava beležena tokom vremena
 • uporedni podaci – podaci za više posmatranih jedinica (opservacija) u istom periodu
 • panel podaci – serija uporednih podataka kroz vreme (kombinacija prethodnih)
 • tehnički, institucionalni, zakonski (opisni podaci)
 • konstruisani podaci (veštačke varijable), da bi se predstavili opisni uticaji

Sve ove vrste podataka koriste se u ekonometrijskim modelima, sa ciljem da se ispita njihov uticaj na pojavu čije se formiranje modelom objašnjava

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese