Odlomak

Devedesetih godina prošlog vijeka, u BiH su preovladala saznanja o važnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) za ukupnu evropsku ekonomiju. Isti trend je nastavljen i početkom ovog vijeka. Zahvaljujući takvom pristupu i poimanju stvari, mikro, mala i srednja preduzeća su pokretačka snaga i imaju centralnu ulogu u evropskoj ekonomiji. Ona su suštinski izvor poslova, stvaralac preduzetničkog duha i inovacija u EU, pa su, prema tome, presudna za izgradnju konkurentnosti i zaposlenja. Mala i srednja preduzeća su definisani u EU kao sektor koji ima manje od 250 zaposlenih, koji je samostalan od većih kompanija i sa godišnjim prometom koji ne prelazi 50 miliona eura i sa ukupnim godišnjim bilansom koji ne prelazi 43 miliona eura. Ova definicija je važna za utvrđivanje kompanija koje mogu koristiti EU programe namjenjene MSP i određene politike kao što su državna pomoć namjenjena MSP i pravila za konkurenciju. Definicija se često mijenjala u zadnjih deset godina kako je MSP postajao politički redovno pitanje. U Europskoj Uniji danas postoji oko 23 miliona malih i srednjih preduzeća, što čini 99% ukupnog broja preduzeća (od njih 93% su mikro preduzeća). U njima je zaposleno oko 75 miliona radnika, od čega oko 80% radi u tekstilnoj industriji, građevinarstvu ili industriji nameštaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Komentari

Click to access the login or register cheese