Odlomak

Uslugama se u prošlosti nije pridavala velika pozornost, pa su tako rani ekonomisti poput Adama Smitha smatrali da aktivnosti čiji je rezultat neopipljiv ne stvaraju nikakvu dodatnu vrijednost1. Međutim od 18. stoljeća svijet se uvelike promijenio, a promjene u svijetu pratile su i promjene u gospodarstvu. Gospodarstva su se transformirala iz poljoprivrednih u industrijska, da bi danas postala gospodarstva u kojima prevladavaju uslužne djelatnosti. U današnje vrijeme u SAD-u tek svaki šesti, a u Velikoj Britaniji svaki peti zaposlenik radi u proizvodnom sektoru.2

Finarncijski sektor čini izuzetno značajan dio uslužnog sektora. Njegova važnost u današnjem svijetu može se spoznati ukoliko se pogleda rast njegovog udjela u BDP-u. Svoj vrh u gospodarstvu SAD-a financijski setor je dosegao 2006. Godine kada je činio 8.3% BDP-a,  ako se to usporedi sa 4.9% iz 1980. Godine i 2.8% iz 1950. Godine3, lako je vidljiva važnost ovog sektora.

Bankarski sektor predstavlja važnu kariku svakog gospodarstva, te banke predstavljaju važnu ulogu u procesu gospodarskog rasta i društvenog razvitka. Najvažnije funkcije banaka su raspoloživost kredita i obavljanje platnog prometa.

Kvaliteta usluge je jedna od najčešće izučavanih područja u marketingu usluga, te se je pokazala kao najznačajniji faktor u određivanju konkurentske pozicije na tržištu. Kvaliteta usluge se tumači kao percipirana kvaliteta, što znači da klijenti donose sud o kvaliteti usluge. Percipirana kvalteta usluge se može definirati kao generalni sud ili stav povezan sa korištenjem usluge4

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 69 stranica
  • Marketing u bankarstvu -
  • Školska godina: 2009
  • Diplomski radovi, Ekonomija
  • Hrvatska,  Split,  UNIVERZITET U SPLITU - Ekonomski fakultet  

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Komentari

Click to access the login or register cheese