Odlomak

UVOD U EKONOMIKU POSLOVANJA PREDUZEĆA
POJMOVI I DEFINICIJE
Ekonomske nauke
Ekonomske nauke spadaju u grupu društvenih nauka koje za predmet izučavanja imaju ekonomsku oblast društvenog života.
Nauka, šire posmatrano, predstavlja skup znanja i istina o pojavama u prirodi i društvu.
Kroz Stari i Srednji vek, ekonomska izučavanja su bila sporadično prisutna u okviru drugih, pre svega filozofskih razmišljanja. Izdvajanje ekonomskih nauka iz okvira filozofije dogadja se tek sa nastankom kapitalističkog društvenog uredjenja.
U kapitalizmu robna proizvodnja postaje dominantan oblik privredjivanja, nasuprot ranijim načinima proizvodnje koje je, više ili manje, obeležavao naturalni oblik privredjivanja, odnosno proizvodnje i razmene.
Razvojem i grananjem robne privrede i podele rada – ekonomske pojave i procesi postaju sve raznovrsniji, složeniji i komplikovaniji. Njihovo izučavanje nije se više moglo odvijati u uzgrednim analizama, već je postalo predmet posebnih ekonomskih nauka i naučnih disciplina.
U istorijskom razvoju društva neprekidno se razvijala materijalna osnova proizvodnje, zajedno sa razvojem proizvodnih odnosa u društvu. Na taj način, narastale su i potrebe naučnog izučavanja i uopštavanja ovih pojava i dešavanja.
U razvijenom sistemu podele rada, privredne aktivnosti dovode do gomilanja bogatstva odredjenog sloja ljudi. Da bi se kapital, koji je posle oblasti trgovine, odnosno prometa, osvojio i oblast  proizvodnje (preko modernih tehnologija) – mogao dalje oplodjavati – bilo je neophodno kompleksnije izučavanje života i njegovih zakonitosti.
Predmet izučavanja ekonomskih nauka danas je skoro svaka ljudska delatnost u kojoj se javlja problem ograničenih sredstava za realizaciju odabranih ciljeva.
Ekonomske nauke se ne bave isključivo objašnjavanjem ekonomskog života, njegovih karakteristika i zakonitosti. One razvijaju odgovarajuće naučne metode pomoću kojih omogućavaju što povoljniji izbor pravaca i načina ekonomskog razvoja.
Ekonomske nauke izučavaju pojave u reprodukciji i ekonomskom životu sa aspekta društvenih odnosa. One predstavljaju jedan od podsistema u sistemu društvenih nauka.
Ekonomske nauke izučavaju i institucije u okviru kojih se odvija ekonomski život društva i koje, sa svoje strane, imaju dominantan uticaj na njegov razvoj, u smislu ubrzanja, kočenja ili usporavanja.
Ekonomske nauke obuhvataju danas brojne i raznovrsne naučne discipline. Njihov sadržaj obuhvata:

•    opšte ekonomske aktivnosti;
•    ekonomske aktivnosti u pojedinim oblicima i načinima proizvodnje;
•    ekonomske aktivnosti u pojedinim zemljama;
•    različite aspekte privrednog razvoja;
•    medjunarodne ekonomske odnose;
•    grane i delatnosti privrede;
•    vrste preduzeća;
•    pojedine ekonomske kategorije;
•    metodološke aspekte kvalitativne i kvantitativne analize ekonomskih pojava i procesa;
•    prostorne i vremenske aspekte proizvodnih snaga;
•    istorijski razvoj ekonomske misli.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari