Odlomak

 

1. ELEKTRONSKO POSLOVANJE

U vremenu globalizacije tržišta i ekonomske regionalizacije poslovanje ne može biti uspešno bez upotrebe savremene informacione tehnologije. Umrežavanje preduzeća i javne administracije i razvoj Interneta doveli su do velikih promena u načinu i efikasnosti rada poslovnih sistema. Omogućena je jednostavna i brza komunikacija, brzo prenošenje velikih količina podataka, jednostavno objavljivanje i ažuriranje multimedijalnih dokumenata i njihova kontinuirana globalna dostupnost, digitalna isporuka dobara i usluga, stvaranje virtuelnih organizacija, plaćanje putem interneta itd. Sve ovo predstavlja novi oblik poslovanja, tj. elektronsko poslovanje (electronic business).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Ekonomika usluga prof. dr Dusan Radovic
  • Školska godina: prof. dr Dusan Radovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari