Odlomak

Monetarna politika je kompleksan sistem ekonomskog regulisanja i karakterišu je razni aspekti i elementi. O onim najvažnijim je bilo reči u dosadašnjim izlaganjima. Međutim, ostali su po strani pitanja i problemi koji se odnose na primenu mera monetarne politike, pa bi im stoga posvetio ovaj poslednji deo, a za njegovu izradu naročito sam koristio godišnje izveštaje i druge publikacije pojedinih centralnih banaka, godišnje izveštaje Bank of International Settlements-BIS i publikacije Centralne evropske banke-BCE. Kada je reč o primeni mera monetarne politike i o njihovim dejstvima potrebno je, između ostalog, voditi računa i o sledećim činjenicama. Monetarna politika je samo jedan od sistema ekonomskog regulisanja i za uspeh njenog delovanja neophodno je da mere monetarne politike budu usklađene sa drugim merama ekonomske politike, a naročito sa budžetskom politikom.

U ovom radu ćemo pokušati da damo odgovor na pitanje šta je uopšte monetarna politika, kao i termine ekspanzivna i restriktivna monetarna politika, kakvu ona ulogu ima u ekonomiji, njeno sprovodjenje I uticaj koji ima na različite varijable u privredi I pre svega kakav uticaj ima na privredu Srbije. Generalno monetarna politika je veoma značajna u rešavanju brojnih problema kao što su: nezaposlenost, inflacija odnosno porast opšteg nivoa cena u zemlji. Pokušaćemo da prikažemo kako to monetarna politika može da utiče na različite ekonomske aktivnosti, njen uticaj na privredu u kratkom I dugom roku. Kod nas institucija koja je odgovorna za sprovodjenje monetarne politike je Narodna banka Srbije. Monetarna politika ustvari podrazumeva upravljanje kamatnim stopama I količinom novca u opticaju odnosno ukupnom ponudom novca u zemlji. Zbog uticaja koje Narodna banka Srbije ima na inflaciju, kamatne stope, poslovne cikluse, ona takodje ima neposredan uticaj I na finansijska tržista.

2. MONETARNA POLITIKA

Monetarna politika je skup propisa, mera, instrumenata kojim se pre svega u monetarnoj sferi društvene produkcije utiče i reguliše nivo, dinamika i struktura novčane mase. Ona jeste deo opšte ekonomske politike koja se sastoji od mera kojima se utiče na tok privrednog života stvaranjem, raspodelom i preraspodelom kredita u nacionalnoj ekonomiji i kupovne snage novca. Predstavlja primenjenu naučnu oblast koja se sastoji iz kreditne, emisione i devizne politike, a usko je povezana sa fiskalnom politikom u sklopu makroekonomske politike. Tvorac monetarne politike i predstavnik monetarne teorije je američki ekonomista Milton Fridman (1912 – 2006), dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese