Odlomak

1.0.    POJAM EKSPERTNIH SISTEMA
U praksi se često javlja potreba za nizom specifičnih znanja danih u celini, brzo sigurno i povezano. Drugim rečima, želi se da u problematičnim situacijama i kod donošenja složenih odluka pomogne dobar stručnjak, vrhunski specijalista ili, kako se drugačije kaže, ekspert. Pomoć eksperta je dobro došla u složenim situacijama bilo koje oblasti ljudskog rada: medicini, pravu, građevinarstvu, industriji, marketingu, itd.

Osnovna svojstva eksperta su da:
•    primeni, na optimalni način, svoja znanja u rešavanju problema. Pri tome se podrazumeva uzimanje u obzir činjenica i predviđanje relevantnih posledica;
•    objasni i obrazloži svoje odluke i predloge;
•    komunicira sa drugim ekspertima i proširuje svoja znanja, prestruktuira i reorganizuje shvatanja i znanja;
•    formira i napušta određene zaključke, što dokazuje da je pronikao u suštinu određenih pojava i našao nove zakonitosti koje među njima vladaju;
•    određuje najbrži način dolaska do rešenja i njegove praktične primene;
•    u specifičnim situacijama intuitivno (heuristički), na osnovu svih dosadašnjih iskustava i događaja oceni gdje se nalazi rešenje problema.
Imati pored sebe eksperta nije ni najmanje jednostavno, eksperata nema previše, nisu na raspolaganju u svakom trenutku i nisu ni jeftini. Osim toga ni jedan ekspert ne može da poseduje sva znanja.
Današnji stepen razvoja moderne informatičke nauke sve više omogućava da se stalno može raspolagati ekspertnim uslugama. Pri tome se misli na ekspertne sisteme (ES). Pod ES se podrazumeva takva vrsta programske podrške ili softvera na računaru, koja u većoj ili manjoj meri zamenjuje čoveka – eksperta. ES je u stanju da, na osnovu unesenih podataka i ugrađenih logičkih algoritama (pravila zaključivanja) i tako nastale baze znanja, efikasno pomogne korisniku u rešavanju specifične problematike.
Pored pojma ekspertni sistem koriste se i sledeći pojmovi: sistem zasnovan na znanju, inteligentni informacioni sistem, inteligentni sistem zasnovan na znanju i sistem znanja. Ekspertnost se definiše kao znanje, razumevanje i veština rešavanja problema u određenoj oblasti.
Najpotpuniju definiciju ekspertnih sistema dalo je Britansko društvo za računare koja glasi: „Pod ekspertnim sistemima podrazumeva se realizacija računarski bazirane veštine nekog eksperta čija je osnova u znanju i u takvom obliku da sistem može da ponudi inteligentan savet ili da preuzme inteligentnu odluku o funkciji koja je u postupku. Ekspertni sistem poseduje i karakteristiku da  na zahteva svoju liniju rezonovanja, tako da direktno obaveštava korisnika koji postavlja pitanje“.
Sistemski posmatrano pod ekspertnim sistemom podrazumeva se podsistem područja veštačke intelegencije. Područje izgradnje ekspertnih sistema poznato je još kao naučni inžinjering (engl. „Knowledge Engineering“).

Ekspertni sistemi su skup kompjuterskih programa koji postižu visoki stepen rešavanja problema, i oni zahtevaju dugogodišnje stručno obrazovanje pojedinaca. Ekspertni sistem predstavlja informacioni sistem koji koristi bazu znanja te kao takav služi kao konsultant rukovodiocu. Ekspertni sistemi predstavljaju pokušaj da se u kompjuterske programe ugrade procesi razmišljanja i odlučivanja koji se odvijaju kod ljudi eksperata. Prema aktivnostima ekspertnih sistema izgrađena je jedna njihova klasifikacija u tabeli:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari