Odlomak

VARIACIJE, PERMUTACIJE
I KOMBINACIJE
Pri rešavanju kombinatornih zadataka prebrojavanje gotovo uvek se sreću osnovne kombinatorne konfiguracije varijacije, permutacije i kombinacije. One se formiraju na određeni način od elemenata nekog skupa (na primer, ređanjem elemanata tog skupa u niz, formiranjem novog skupa od elemenata datog skupa, . . . )

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari