Odlomak

Cilj ovog rada je da se bliže istraži i prouči vrlo zanimljiva tema upotrebe opreme za rad, tj. uređaja i mašina (jer se mašine konstantno usavršavaju i menjaju), u kontekstu njene, u što je moguće većoj meri, prilagodbe čoveku i olakšavanja te upotrebe. Ali to ne znači da se zanemaruje efikasnost i produktivnost rada, jer ciljevi prilagođavanja mašine čoveku, s jedne strane, i efikasnosti njegovog rada, s druge, nikako nisu međusobno suprotstavljeni i ne ograničavaju i ne smeju ograničavati jedan drugog.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari