Odlomak

Ljudska prava su stara koliko i oblici ljudske zajednice. I u samim počecima prisutno je pitanje čovjekovog prava na život. Nikada u toku historije, bez obzira na okrutnosti koje su je pratile, takvo pravo nije nestajalo iz društva. I onda kada su ogromne skupine ljudi lišavane osnovnih prava od strane vlastitih egzekutora, ipak u njihovim mislima nije postojalo razmatranje da te „niže skupine“ nisu ljudi. Međutim, bez obzira na to ipak je cjelokupna historija kao i današnja popraćena borbama kao i težnjama u cilju osiguravanja prava koja čovjeku bezuslovno pripadaju. Kako ne možemo prestati postojati kao ljudska bića, na taj način su i ljudska prava neotuđiva. Dakle, riječ je o pravima koja pripadaju svim ljudima, pa su zbog toga uža od ostalih subjektivnih prava, jer u sklopu ovih posljednjih postoje i ona koja su određena voljom države, koja se ostvaruju u državi, i njena obaveza da doprinosi njihovom ostvarenju u što većem stepenu. Međutim, da bi se efektivno štitila ljudska prava potrebno je postojanje stabilne pravne države, a to je ono što je nespojivo sa današnjom globalizacijom, koja je u nepomirljivom sukobu sa pravnom državom, iz razloga što pravna država vlastitim principima usporava težnju moćnika da ovladaju tržištem, da neograničeno raspolažu dobrima drugih država, te da upravljaju svim ostalim sferama života.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Demokratija i ljudska prava -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Bihać,  UNIVERZITET U BIHAĆU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese