Odlomak

SUMIF

  • SUMIF(range;criteria;sum_range)
  • Range   je opseg ćelija za koji želite da bude procenjen.
  • Criteria   je kriterijum u obliku broja, izraza ili teksta koji definiše koje ćelije će biti sabrane. Na primer, kriterijum može biti izražen kao 32, „32“, „>32“, „jabuke“.
  • Sum_range   su stvarne ćelije koje će se sabirati.

 

 

 

 

LOOKUP
VLOOKUP (tražena_vrednost,vektor_traženja, vektor_rezultata)
Tražena_vrednost – Vrednost koju LOOKUP pretražuje unutar prvog vektora. Tražena_vrednost može biti broj, tekst, logička vrednost ili ime ili referenca koja ukazuje na vrednost.
Vektor_traženja – Opseg koji sadrži samo jedan red ili kolonu. Vrednosti argumenta vektor_traženja mogu biti tekst, brojevi ili logičke vrednosti.
Vrednosti argumenta vektor_traženja moraju biti poređane po rastućem ili opadajućem redosledu u suprotnom, LOOKUP možda neće dati tačnu vrednost.
Vektor_rezultata  Opseg koji sadrži samo jedan red ili kolonu. Mora biti iste veličine kao i vektor_traženja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese