Odlomak

Rezime

Tema ovog rada je fiksna telefonija u ruralnoj sredini i bavi se tehnologijama koje se koriste. Nove tehnologije, koje se javljaju u tekstu su WiMAX tehnologija i CDMA tehnologija. Značenje nove tehnologije za korisnike, njihove karakteristike i podele. WiMAX tehnologija nudi različite servise kao i internet usluge. Nove tehnologije,donose i nove usluge koje će biti predstavljene u radu.
The theme of this work is fixed telephony in rural environment and it deals with technologies that are being used. New technologies, which appear in the text is WiMAX technology and CDMA technology. The meaning of new technologies to users, their characteristics and the division. WiMAX technology offers various services and internet services. New technologies bring new services which will be presented in the paper.
1. UVOD

Fiksna telefonija je sastavni deo društva jos od Belovog pronalaska telefona. Ranije je ona bila dostupna samo stanovnicima u gradskim sredinama ali, sa razvojem tehnologije stvorili su se uslovi za proširenje fiksne telefonije na ruralne (seoske) sredine. Upravo je to tema ovog rada u kome su predstavljeni načini ostvarivanja mreže fiksne telefonije u ovim sredinama.
U gradskim sredinama se povezivanje korisnika vrši putem „žice“. Međutim, ovakav način povezivanja je tehnički vrlo zahtevan u seoskim sredinama i vrlo neisplativ gledano s ekonomske strane. Zbog toga je iskorišćena tehnologija mobilne telefonije. Signal ne ide žičanim putem, već putem radio talasa dolazi do centrale i potom se distribuira korisnicima (preko žice ili bežičnim putem). Ovaj pristup je doveo do razvoja tehnologija koje su se specijalizovale za distribuciju signala fiksne telefonije u sredinama koje su udaljene od grada. Tehnologije koje će biti obrađene su CDMA i WiMAX, zbog svoje zastupljenosti i tehničkih karakteristika koje predstavljaju, neskromno rečeno, budućnost bežičnog povezivanja.

2. PRIMENA TEHNOLOGIJE U POŠTI
Pošta je u konstantnom razvoju. Već od naredene godine, planira se uvođenje nove WiMAX bežične tehnologije u oblasti telefonije. WiMax mreža će omogućiti, širokopojasni pristup internetu. Pored toga, planira se uvođenje i CDMA licence za bežičnu fiksnu telefoniju. Tu je i nova tehnologija PostTis koja predstavlja tehnološko informacioni sistem koji omogućava primenu savremenih tehnologiju u poslovanju.

3. CDMA TEHNOLOGIJA
Potpuno nezavisan razvoj bežičnih sistema, oslanja se na tehniku proširenog spektra (Spread Spectrum – SS). Koristi se Code Division Multiple Access (CDMA) tehnologija koja predstavlja ozbiljan tehnološki napredak u odnosu na GSM. U početku su CDMA sistemi (prevashodno u Americi) bili osnova za mobilnu telefoniju, a daljim unapređenjem počeli su da predstavljaju atraktivno rešenje i za prenos podataka.

Slika 1.

Na silici 1. predstavljen je šematski prikaz razvoja tehnologija za mobilne i širokopojasne bežične komunikacije. U to vreme na tržištu su se pojavili i prvi uspešni proizvodi za bežične računarske mreže. Najpoznatiji standard (IEEE 802.11b,poznatiji kao Wireless Fidelity – WiFi) je u početku sledio sličan tehnološki osnov (SS) i ostvario je veliki uspeh. Jedno vreme je CDMA tehnika davala vrlo dobre rezultate i s pravom počela da se širi i zauzima skoro neprikosnoveno mesto u bežičnom prenosu podataka. Paralelno sa tim, jedna druga tehnika, nazvana Orthogonal Frequecy Division Mulitplex (OFDM), počinjala je da se nameće kao novo moguće rešenje. Razvoj konačnog tehničkog rešenja za OFDM zahtevao je napor i vreme, dok se CDMA oslanjala na dugo iskustvo SS-a u vojnoj primeni. Stoga su CDMA sistemi uveliko zaživeli dok su OFDM sistemi još bili u razvoju. U međuvremenu je razvijena još jedna nova tehnika, Multi-In-Multi-Out – MIMO, koja je takođe prihvaćena u novim verzijama WiFi i WiMAX standarda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari