Odlomak

Gurui kvaliteta
Edwards Deming
Demingova teorija “Sistema istinskog znanja” (A System of profound knowledge) zasniva se na četiri elementa i to:

1. Shvatanju sistema
2. Shvatanju varijacija
3. Shvatanju teorije znanja
4.Shvatanju psihologije i ponašanja ljudi
Sistem
Da promena jednog element inicira promenu ostalih
Da se može podeliti na podsisteme koji se mogu posmatrati kao sistemi
Varijacije
Opšte- izazvane opštim uticajima, predvidive
Posebne-izazvane posebnim uticajima, nepredvidive

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Upravljanje kvalitetom Aleksandra Zivaljevic
  • Školska godina: Aleksandra Zivaljevic
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari