Odlomak

SNIMANJE KARAKTERISTIKA TERMISTORA SA POZITIVNIM TEMPERATURSKIM KOEFICIJENTOM (PTC) I NEGATIVNIM TEMPERATURSKIM KOEFICIJENTOM (NTC) ; TERMOMETAR SA TRANZISTOROM ( PN SPOJEM) KAO SENZOROM TEMPERATURE


PTC termistor – otpornik čija otpornost eksponencijalno raste sa porastom temperature u određenom ospegu iznad Kirijeve temperature. Osnovni materijal za proizvodnju PTC termistora je barijum titanat (BaTi03). Kirijeva temperatura se podešava dopiranjem, u zavisnosti od primene termistora. PTC termistori se koriste kao prekidački elementi za zaštitu motora od samozagrevanja, indikatore nivoa, itd. Kao termometri se koriste samo za uske temperatune opsege, kada ih odlikuje odlična osetljivost, i kotiste se u digitalnim toplomerima, za merenje telesne temperature.

NTC Termistor – Poluprovodnički otporni pretvarač čija otpornost ekponencijalno opada sa porastom temperature. Karakteriše ih velika osetljivost. Mogu biti minijaturnih dimenzija što omogućava merenje veoma brzih temperaturnih promena.

Napon direktno polarisanog PN spoja linearno opada sa porastom temperature. Temperaturni opseg termometara na bazi PN spoja je uzak i kreće se od oko -50 °C pa do oko 150 °C. Ipak zbog niske cene često se koriste. Da bi se obezbedila lineranost neophono je korišćenje stujnog ogledala kojim se poništava uticaj nereproduktivnosti karakteristika traznistora u procesu njihove proizvodnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese