Odlomak

UVOD

Detinjstvo predstavlja telesno najburniju etapu ljudskog razvoja. Deca vole da se igraju i učestvuju u telesnim aktvnostima i sportovima, a naročito se vole takmičiti. Da bi uticali na povećanje dečijeg sportskog potencijala roditelji i treneri tragaju za najboljim programima treninga. Treneri često postaju uzori, a deca sanjaju da postanu Novak Đoković, Jelena Janković, Ana Ivanović. Međutim velika je greška podvrgnuti decu programima treninga namenjenim odraslim osobama. Deca nisu samo „mali odrasli ljudi“. Deca su jedinstvena na svakom stupnju svog razvoja, s različitim telesnim sposobnostima i potrebama na svakom stupnju odrastanja.
Telesne i psihološke promene koje se događaju na svakom stupnju razvoja povezane su sa važnim promenama u ponašanju. Vrlo je važno da su osobe koje rade sa decom dobro upućene u sve telesne, emocionalne i kognitivne promene kroz koje deca prolaze tokom telesnog razvoja, te na osnovu toga osmišljavati trening koji će najbolje odgovarati svakoj njegovoj fazi.
Za malu decu je vrlo važno da razvijaju niz bazičnih veština koje će im pomoći da postanu uopšteno dobri sportisti pre nego počnu treniranje određenog sporta.

 

 

 

PRILAGOĐAVANjE DECE NA TRENING

Motoričke sposobnosti

Razvoj motoričkih sposobnosti takođe ne teče ravnomerno. Postoje periodi kada se pojedine sposobnosti ubrzano razvijaju, da bi zatim nastupili periodi usporenijeg razvoja. Periodi razvoja tokom kojih specifični uticaji na organizam izazivaju pojačanu reakciju i kao rezultat te reakcije mogu se proizvesti optimalni efekti, koji se nazivaju „senzitivnim periodima“. Brzina reagovanjai frekvencija pokreta su sposobnosti koje se razvijaju dinamično u periodu od 7. Do 11. Ili 12. Godine. Razvoj izdržljivosti se sa uzrastanjem neravnomerno menja, ali sa tendencijom ka povećanju. Period puberteta se smatra veoma senzitivnim za razvoj aerobne i anaerobne izdržljivosti.

 

 

 

Kardiorespiratorna izdržljivost

Kardiorespiratorna izdržljivost niža je kod dece u odnosu na odrasle, na sličnim nivoima treniranosti. Navedena razlika posledica je manjeg minutnog volumena srca kod dece. Kada se relativne vrednosti VO2max koriste za prikaz razlika u veličini tela između dece i odraslih, razlike su male ili ne postoje. Manja zapremina srčanih šupljina i manja količine krvi u orgnaizmu su razlog manjeg minutnog volumena srca kod dece u odnosu na odrasle. Viša srčana frekvencija kod dece može samo delimično nadoknaditi niži udarni volumen, te je vrednost maksimalnog minutnog volumena srca niža od one kod odraslih osoba. Krvni pritisak je direktno povezan sa veličinom tela: niži je kod dece nego kod odraslih, ali dostiže vrednosti kao kod odraslih osoba u periodu kasnije adolescencije godinama. Čak i pri povećanoj srčanoj frekvenciji, ukupna količina ispumpane krvi kod dece je manja nego kod odraslih, ali porast u arterio – venskoj razlici kiseonika, obezbeđuje adekvatno dopremanje kiseonika aktivnim mišićima. Kako se poboljšavaju kardiovaskularne i plućne funkcije pri kontinuiranom razvoju, tako se povećava aerobni kapacitet. Plučni volumeni se povećavaju do fizičke zrelosti, prvenstveno usled povećanja veličine tela. Izražen u odnosu na telesnu težinu, VO2max kod dece sličan je vrednosti odraslih, ali u aktivnosti kao što je trčanje, dečje izvođenje je daleko slabije od onoga kod odraslih. VO2max dostiže maksimum između 17. I 21. Godine kod muškaraca i između 17. I 21. Kod žena, nakon čega postepeno opada.

 

 

 

Mišićna masa, sila i snaga

Mišićna masa se ravnomerno povećava uporedno sa povećanjem telesne težine od rođenja do adolescencije. Kod dečaka najveći rast mišićne mase postiže se u pubertetu uporedo sa naglim povećanjem produkcije testosterona. Kod devojčica tokom puberteta izostaje izraziti porast mišićne mase. Porast mišićne mase kod dečaka i devojčica prvenstveno je rezultat hipertrofije mišićnih vlakana. Kod osoba ženskog pola maksimum mišićne mase dostiže se između 16. I 20. Godine, a kod osoba muškog pola između 18. I 25. Godine, s tim da je moguć i dalji razvoj uz odgovarajući trening i adekavatnu ishranu.
Uz priladne tehničke instrukcije, upražnjavanje adekvatnih vežbi i nadzor tokom treniranja, trening sile i snage nije posebno rizična aktivnost za preadolescente i adolescente.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari