Odlomak

Fruška gora jedna je od hortsnih planina panonskog basena. Zahvata jugoistok plodne vojvođanske ravnice u delu imenom Srem i prostire se svojim prekrasnim vencem u pravcu istok-zapad, t.j od starog Slankamena do Teleka (linija Šid-Šarengrad ). Geomorfolozi smatraju (a do toga se došlo brojnim istraživanjima), da je ovaj planinski venac specifična kako naučnici kažu orografska celina. Oni su u svojim radovima izdvojili sledeće geomorfološke celine: jedinstveni planinski venac i dve lesne zaravni. Od naučnika koji su se ovim istraživanjima bavili pomenula bih Čedomira Milića, B. Bukurova i naravno na prvom mestu prvog geografa Srbije čuvenog profesora Jovana Cvijića. Iz njegovog kapitalnog dela “Geomorfologija” može se saznati šta čine geomorfološka svojstva ove planine kao na primer: Azojske grupe stena, filita i kristalnih krečnjaka, čak do najstarijih stena metamorfita koje pripadaju starijem paleozoiku. Pedološki sloj na Fruškoj gori je prema autoru Miljkoviću različit i to prema vrsti tla (zemljišta) i bonitetu, a čine ga : rendizine, sirozemi, aluvijalna tla.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese