Odlomak

Galvanizacija je skup elektroh emijskih postupaka za nanošenje metalnog sloja na površinu nekog predmeta, najčešće uz istovremeno elektrolitsko otapanje metala na anodi i njegovo taloženje na katodi. Galvanizacija metala se koristi za više namena, a jedna od njih je da bi se sprečila korozija.Korozija je raspadanje materijala, odnosno trošenje metala pod određenim uslovima i javlja se
u formi crvenkaste ili zelene rđe na bakru i njegovim legurama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari