Odlomak

Otkriće vatre, njenih karakteristika i svojstava koja su značajna za čoveka (tremička obrada hrane i sl.) jedno je od najznačajnijih ranih dostignuća koja su uticala na razvitak ljudske vrste. Vatra je prvo nastajala samostalno, bez čovekovog uticaja, kao posledica prirodnih pojava, udara groma ili kao posledica visokih temperatura koje su uzrokovale samozapaljenje gorivih materija.
Jedno od prvih otkrića koje je odvojilo savremene ljude od njihovih predaka i uticalo na evoliciju, bilo je namerno paljenje vatre. U početku čovek vatru koristi da bi se ogrejao, zatim da bi pripremio hranu, a vremenom kasnije on koristi energiju dobijenu sagorevanjem da izazove mnogobrojne procese i transformiše različite vidove energije i upotrebi ih u industriji kao i u svakodnevnom životu.

Pronalazak vatre umnogome je olakšao čovekov život na planeti, doprineo razvitku ljudske civilizacije, ali je upotreba otvorenog plamena donela i jednu opasnu pojavu.

Ta pojava nekontrolisanog sagorevanja nazvana je požar. Požar pruzrokuje ili može prouzrokovati značajne materijalne gubitke, kontaminaciju životne sredine, gubitak života i sl. Iz ovih razloga potrebna je primena adekvatnih mera zaštite od požara kako bi se obezbedila prevencija, a u slučaju pojave požara, adekvatna reakcija (odgovor), a nakon gašenja požara i sanacija pogođenog prostora.

Zaštita od požara je kompleksan sistem koji obuhvata raznovrsne društvene aktivnosti, počev od naučnih istraživanja u različitim oblastima, aplikacije rezultata na konkretne uslove, izrade konzistentnog sistema standarda, pravilnika i propisa, edukacije na svim nivoima, pa do neposredne represije požara.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese