Odlomak

UVOD

Računar (computer) je višenamenski programibilni uređaj, namenjen za različita izračunavanja, obradu, čuvanje podataka i za obavljanje nadzornih i upravljačkih poslova. Može se posmatrati kao skup delova koje nazivamo hardver (hardware) i skup programa – softver (software).

Svojstva računara predstavljaju ocenu mogućnosti računara za obavljanje odgovarajućih poslova. Važnost svojstva pojedinih delova računara zavisi od namene računara. Odnos vrednosti pojedinačnih svojstava posmatranog računara u odnosu na prethodno određene vrednosti naziva se benchmark.

Brzina procesora meri se u GHz i ima veliki uticaj na ukupnu ocenu računara. Što je veća brzina to je moguće obaviti više operacija u jedinici vremena.
Povećanje veličine memorije (RAM) pozitivno utiče na svojstva računara. Veličina RAM-a najčešće iznosi 256 MB, a može biti i veća (512MB, 1GB).

Jedna od najbitnijih osobina hard diska pored kapaciteta je vreme pristupa podacima (access time) i ono predstavlja vreme koje protekne između trenutka zahteva za čitanjem nekog podatka do trenutka kada je taj podatak dostupan.

Upotreba hard diska koji je gotovo popunjen podacima može bitno da utiče na ukupna svojstva računara. Prave se privremeni fajlovi manje veličine, češće se pristupa hard disku i usporava rad. Istovremeno pokretanje više programa može usporiti rad računara.

Snažna grafička kartica može da unapredi mogućnosti računara bržim i boljim prikazom sadržaja na ekranu. Mogu da sadrže sopstvenu procesorsku jedinicu i memoriju i da oslobode standardne delove računara (CPU i RAM) za obavljanje drugih poslova.

Ukupna svojstva računara zavise od dobro usklađenih mogućnosti svih pojedinih delova računara.

 

 

 

 

HARDVER

Engleska reč hardware udomaćila se u našem jeziku i označava kao što jedna šala kaže sve ono na šta možete odložiti šolju kafe: monitor, kućište računara, kartice i sve one čipove i ostale elektronske elemente koje vidite kada zavirite ispod kućišta računara, tastaturu, zvučnik, kablove, itd. Hardver nije računar jer bez softvera tj. programa hardver je ono isto što dobijemo kada rastavimo računar na njegove elemente : jednu gomila krša.

Ono što čini računar je:

Hardver – elektronski delovi koji izvršavaju sve akcije, sve ono što je fizički postojeće i vidljivo.
Softver – zajednički naziv za sve programe i podatke koji upravljaju hardverom, nevidljivi nizovi informacija koji su predstavljaju “pamet “ koja vodi računar ka izvršavanju različitih zadataka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese