Odlomak

U današnje vreme sve je veći broj dece bez roditeljskog staranja. Uzroci toga su različite prirode i svakog dana ih ima sve više, kao i dece koja ostaju sama i nezaštićena. Država i društvo su dužni da deci bez roditeljskog staranja obezbede adekvatnu zaštitu u porodičnoj sredini, uvek kada je to moguće. Takvih oblika zaštite ima dosta, ali jedan od najefikasnijih i najprisutnijih oblika je hraniteljstvo. Hraniteljstvo je međunarodno priznata institucija za brigu o detetu. U engleskom jeziku, za hraniteljstvo se koristi termin foster care.

Hraniteljstvo predstavlja oblik zaštite deteta u porodičnoj sredini. Međutim potreba za hraniteljstvom može biti posledica smetnji u psiho-fizičkom razvoju deteta, ali i kod postojanja poremećaja ponašanja kod deteta. Potreba postoji ako prirodna porodica nije u stanju da se brine o detetu sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju ili sa poremećajima u ponašanju. U ovakvim slučajevima treba dete premestiti iz prirodne porodice u hraniteljsku porodicu na staranje. Hraniteljstvo se zasniva odlukom organa starateljstva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Porodično pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese