Odlomak

Značaj infektivnih bolesti u opštem morbiditetu i važnost njihove
prevencije u očuvanju zdravlja naroda.
Infektivne bolesti su danas veoma aktuelne,cemu su doprineli skorašnji
digađaji,kao što su pojava:HIV infekcije,hepatitsi B i C, SARS itd.U svetskoj
statistici uzroka smrti,inf.bolesti su na prvom mestu sa 33%,ispred bolesti
srca i krvotoka,pa i raka.Pojavom antibiotika smatralo se da je borba sa
infekcijama završena,međutim pojavom HIV-a i drugih veoma teških bolesti
sve je krenulo iz početka.
Promene okoline imaju značajan uticaj na rasprostranjenost prebivališta
domaćina i prenosilaca inf.agenasa.To je dovelo do porasta oboljenja kao što
je malarija.Promene uzročnika utiču na epidemiologiju inf, tj.genetske
promene utiču na imunogenost,virulenciju itd.Takođe i sam čovek je
odgovoran za promene koje su omogućile porast oboljenja od
inf.bolesti(migracije,ratovu,droge,prostitucija).Danas sve veći broj ljudi
dospeva u stanja imunosupresije(hiv,oboleli od tumora..) i tako omogućava
patogenima da izazovu bolest.
Stalno se proširuje spektar prouzrokovača infekcija.Ali su i tehnika i nauka
napredovale i omogućavaju bolju dijagnostiku,lečenje i izlečenje tamo gde je
moguće.
2. Osnovni mehanzmi nastanka infekcije i principi nespecifične
zaštite
Jedan od bitnih uslova za nastanak infekcije čoveka je da određeni broj
patogenih ili uslovno patogenih mikroorganizama dođe u dodir sa određenim
tkivima,veže se za njih i tu se,na njihovoj površini ili prodrevši u dublje
slojeve,razmnoži.
Ukoliko se mikroorganizmi posle kolonizacije zadrže samo na mestu ulaska u
ljudsko telo,nastaje lokalna infekcija.Međutim,ako sa mesta ulaska,putem
limfotoka i krvotoka,mikroorganizmi dospeju u druge organe i tkiva,nastaje
generalizovana infekcija.
Da li će do infekcije doći,zavisi od sposobnosti mikroorganizma i odbrambene
sposobnosti ljudskog prganizma.
Ulazna vrata za mikroorganizme su:
1.Koža-prirodna barijera gde prekidi u kontinuitetu olakšavaju razvoj
infekcije.
2.Respiratorni trakt-čak i pored barijera kao što su mukocilijarni pokrov i
makrofazi u alveolama,mikroorganizmi su našli način za invaziju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari