Odlomak

Informacioni sistemi
1) INFORMACIONI SISTEMI- Informacioni sistem organizacije je skup ljudi i tehničkih sredstava koji po određenoj organizaciji i metodologiji obavljaju prikupljanje, memorisanje, obradu i dostavljanje na korištenje podataka i informacija
2) PODATAK je kodirana predstava neke osobine, nekog koncepta, objekta, činjenice ili događaja u realnom sistemu.
INFORMACIJE su vijesti koje za primaoca imaju vrijednost novosti. U rukovođenju i upravljanju one su dijelovi vijesti koje se odnose na proces odlučivanja, a za donosioca odlika imaju karakter novosti
ZNANJE -to je ljudska sposobnost za preduzimanje efikasnih koraka u različitim i neizvjesnim situacijama. Znanje predstavlja informacije koje su prvo prihvaćene kroz uvjerenja, iskustva, mogućnosti, te prosuđene i implementirane od strane primaoca, nakon čega ih može koristiti za produktivno odlučivanje i preduzimanje akcija.
MUDROST – je posjedovanje iskustava, znanja, razumjevanja za donošenje ispravnih poslovnih odluka. To je ljudska osobina i predstavlja mogućnost primjene znanja za ostvarivanje određenog cilja. Mudrost je disciplina svojstvena samo ljudima i ne može se automatizovati i računarski predstavljati.
3) SAVREMENI POSLOVNI IS će obezbjedi da će se većina transakcija između poslovnih sistema, kupaca, korisnika usluga i javne uprave odrađivati samouslužnim digitalnim transakcijama. Savremeni IS  omogućava izvršavanje većine poslova većom brzinom, može da obradi veliku količinu podataka veoma brzo, obezbjeđuje brze, precizne i jeftine komunikacije, može memorisati na malom prostoru ogromnu količinu podataka i  informacija, obezbjeđuju brz i jeftin pristup ogromnim količinama informacija širom svijeta; omogućava komunikacije i saradnju bilo gdje i u bilo koje vrijeme.
4)ZNAČAJ  KVALITETA IS  ogleda u apsolutnom prodoru računarske tehnike u sve vidove života i rada čovjeka. Doslovno nema niti jednog područja u kojem računar nije zauzeo čvrsto mjesto: od umetnosti do edukacije, od tehničkog crtanja do medicine, od upravljanja saobraćajem do protivgradnih radara, od kuhinje do velikih proizvodnih i uslužnih organizacija, od upravljanja komunikacijama do integrisanih vojnih sistema

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari