Odlomak

Međunarodni menadžment je poseban oblik menadžmenta koji koristi faktore okruženja i interne diferencujalne prednosti za nastup na svetskom tržištu. Međunarodni menadžment predstavlja osnov uspeha multinacionalnih korporacija.
Savremeno izučavanje menadžmenta pretpostavlja određene razlike u menadžerskim veštinama u zavisnosti od multinacionalnih sredina, zbog čega se sve veća pažnja posvećuje primeni savremenih međunarodnih principa delovanja. Pored niza zajedničkih karakteristika, savremene civilizacije se razlikuju po specifičnim kulturnim i drugim društvenim obeležjima. Važno je znati, da se u zapadnoevropskim zemljama menadžment kao teorija i praksa razvijao pod uticajem američkog učenja i konkretnih iskustava. Uprkos tome, specifični uslovi razvoja evropskih zemalja, posebno kulturne tradicije, uticali sun a razvoj menadžmenta evropskih zemalja. Velike porodične firme koje posluju u Evropi, kao što je to Fiat u Italiji, Mercedes Benz u Nemačkoj, Mišelin u Francuskoj, nemetnule su specifičan način upravljanja, mada se i u njima sve više oseća američki stil rukovođenja i upravljanja poslovima.
U ovom seminarskom radu obuhvaćena je poslovna kultura Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i njeno poslovanje a u nastavku se nudi nekoliko korisnih saveta za poslovnu saradnju sa još nekim od evropskih zemalja sa kojima Francuska razvija strateško partnerstvo. Ovo nisu pravila već preporuke koje mogu da posluže.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari