Odlomak

A.I. Solženjicin bio je jedan od najpoznatijih pisaca koji su se bavili tematikom logora i života u istim, te je jedan od glavnih predstavnika logorske književnosti. Koncentracioni logori postojali su još pre nove ere, za vreme Peloponeskih ratova i njihove osnovne karakteristike su bile odluke civilnih, policijskih i vojnih vlasti po kojima se na neodređeno vreme, prema različitim kriterijumima i bez suđenja zatvaraju veće ili manje skupine ljudi. Međutim logori novijega doba, od Napoleona do naših dana, postali su najozloglašenija mesta mučenja, ubijanja i istrebljivanja ljudi, bilo fizički ili psihički. Upravo o životu na takvim mestima, piše Solženjicin u svojim delima.
Arhipelag Gulag je delo zasnovano na sećanjima i usmenim iskazima 257 logoraša, ali i na njihovim pismima, materijalu koji je dobio autor od njemu poznatih i nepoznatih ljudi, kao i na ličnom iskustvu. U krugu prvom je roman koji je Solženjicin pisao ’50-ih godina 20. vijeka, zasnovan, takođe, na autorovom sećanju na period rada u specijalnom zatvoru NKVD-a SSSR-a Marfino, u kojem su radili inženjeri zatvorenici, s jasnim asocijacijama na Danteov prvi krug pakla.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari