Odlomak

Katalog JUS standarda
O KATALOGU JUGOSLOVENSKIH STANDARDA IPROPISA PRETHODNE NAPOMENE
Osnovni deo Kataloga predstavlja pregled svih važečih jugoslovenskih standarda koje je direktor Saveznog zavoda za standardizaciju doneo do 31. decembra 1998. godine. Informacija o standardima i propisima koji su objavljeni posle ovog datuma može se dobiti iz “Službenog lista SRJ” ili iz JUS Biltena Saveznog zavoda za standardizaciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari