Odlomak

Kazna je nekad bila jedina, a danas je samo jedna, ali osnovna mera reagovanja društva protiv učinilaca krivičnih dela. Kazna prema svojoj suštini predstavlja društvenu reakciju protiv kriminaliteta kao opasnog asocijalnog ponašanja, ali istovremeno kazna je i pravni institut koji ima svoja obeležja. Ta obeležja kazne, uglavnom su specifična za kaznu, ali neka od njih su zajednička i za sve druge krivične sankcije. Prema svojoj suštini kazna je prinudno oduzimanje ili ograničavanje sloboda i prava, ali ona u isto vreme predstavlja opštemoralnu osudu, socijalno-etički prekor koji društvo upućuje delikventu zbog učinjenog krivičnog dela. Kazna kao društveni prekor može ispuniti svoju preventivnu funkciju samo ako je zasnovana na ličnoj individualnoj odgovornosti učinioca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 27 stranica
  • Krivično pravo Prof.Vojislav Djurdjic
  • Školska godina: Prof.Vojislav Djurdjic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Bačka Topola,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari