studenti
Mesto za uspešne studente

Koagulacija – Praktikum

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

KOAGULACIJA
Uvod
Koagulacija je fizičko-hemijski proces destabilizacije suspendovanih koloidnih čestica
primenom koagulanata, čime se omogućava aglomeracija i taloženje. Koagulacijom se
uklanja mutnoća vode (koloidne čestice gline, organske supstance, bakterije i dr).
Koloidne čestice se najčešće ne talože spontano.
Prvu fazu koagulacije karakteriše obrazovanje centara koji predstavljaju jezgra budućih
aglomerata. Proces aglomeracije se odvija difuzijom čestica prema formiranim centrima.
Prilikom doziranja koagulanta neophodno je obezbediti intenzivno mešanje radi brže
distribucije koagulanta u zapremini tečnosti. Kada otpočne proces aglomeracije
(ukrupnjavanja čestica), mešanje vode mora biti blago da se ne izazove povratan proces
razbijanja formiranih agregata. Formirani veliki aglomerati se talože i, padajući, fizički
obaraju prisutne koloidne čestice.
Uticaj pojedinih faktora na koagulaciju
Koagulacija je složen proces. Na proces koagulacije utiče veliki broj parametara. Kao
dominantni parametri mogu se navesti:
– sastav i priroda vode koja se tretira,
– mešanje,
– temperatura,
– pH vrednost,
– konstrukcija ureñaja,
– uticaj spoljnjeg električnog i magnetnog polja i drugi parametri.
Prisustvo suspendovanih materija u otpadnoj vodi značajno utiče na koagulaciju tako što
velika količina suspendovanih materija olakšava formiranje i rast pahulja. Bistre vode, sa
malim sadržajem suspendovanih materija, teško se obrañuju koagulacijom.
Mešanje do izvesne granice pospešuje koagulaciju, posebno u prvoj fazi koagulacije
(prilikom doziranja koagulanta). U fazi rasta agragata potrebno je blago mešanje.
Uticaj temperature vode na koagulaciju je značajan. Porast temperature ubrzava
koagulaciju i omogućava veći broj sudara izmeñu prisutnih čestica. U skladu sa tim može
se zaključiti da je obrada vode u zimskom periodu otežana, posebno otpadnih voda sa
niskom mutnoćom.
Uticaj pH vrednosti direktno je vezan za primenjeni koagulant. Svako sredstvo za
koagulaciju ima svoj optimalni opseg pH.
Konstrukcija i režim rada ureñaja moraju obezbediti intenzivno mešanje vode koja se
tretira tokom faze doziranja kaogulanta, a potom voda treba da bude podvrgnuta blagom i
umerenom mešanju.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.