Odlomak

1. POKRETANJE I ZATVARANJE MICROSOFT POWERPOINT-a 2000

Program PowerPoint 2000 pokrećemo tako da kliknemo na ®Start ®Programs,®Microsoft PowerPoint) ili dva puta kliknemo na ikonu Microsoft PowerPoint-a, ako smo je prethodno kreirali.
Prilikom pokretanja PowerPoint-a 2000 pojavi se dijaloški okvir PowerPoint u kojem biramo želimo li kreirati prezentaciju upotrebom čarobnjaka, dizajniranog predloška, praznu prezentaciju ili otvoriti postojeću prezentaciju.
Postojeću prezentaciju otvaramo dvostrukim klikom na njeno ime u popisu.
Ako ne želimo da se dijaloški okvir PowerPoint pojavi prilikom pokretanja PowerPointa, potvrdimo opciju »Don’t show this dialog box again« i kliknemo na ®OK.
Iz PowerPoint-a 2000 izlazimo na tri načina:
1. Kliknemo ikonu PowerPointa na naslovnoj traci u gornjem lijevom uglu ekrana i otvorimo kontrolni izbornik , a zatim kliknemo na naredbu Close (ili upotrijebimo kombinaciju tipki AltF4).
2. Kliknemo na izbornik ®File, a zatim na naredbu ®Exit
3. Kliknemo na gumb ®Close na naslovnoj traci u gornjem desnom uglu.

2. IZGLED PROZORA POWERPOINT-A

Prozor PowerPointa se sastoji od uobičajenih dijelova kao i svaki drugi prozor. Na vrhu se nalazi naslovna traka, traka s izbornicima i alatne trake Standard (standardna) i Formatting (oblikovanje).

Alatne trake mogu dijeliti isti red ili se mogu nalaziti svaka u svom redu.Ako želimo da alatne trake dijele isti red, na alatnu traku kliknemo desnom tipkom miša pa na naredbu ®Customize. U dijaloškom okviru Customize na kartici Options potvrdimo opciju »Standard and Formatting toolbars share one row« (ili tu opciju isključimo ako ne želimo da ove dvije trake dijele isti red).
Izbornici pokazuju naredbe koje se češće koriste, a nakon kratke stanke otvara se cijeli Izbornik, ili se cijeli izbornik otvori klikom na dvostruku strelicu u dnu izbornika.Ako želimo da se pozivanjem izbornika odmah pojavi cijeli izbornik sa svim naredbama, tada u dijaloškom okviru Customize na kartici Options isključimo opciju »Menus show recently used commands first«.
U dnu prozora nalazi se traka stanja (Status bar).Iznad trake stanja nalaze se gumbi za različit pogled na slajdove prezentacije i gumb za pokretanje prezentacije (Slide show).Alatne trake postavljamo i uklanjamo na način da kliknemo na izbornik ®View (Pogled) ®Toolbars (Alatne trake), a zatim na ime trake koju želimo postaviti (ili ukloniti ), ili desnom tipkom miša kliknemo na bilo koju alatnu traku, a zatim na traku koju želimo postaviti ili ukloniti.Gumbe dodajemo na alatnu traku tako da kliknemo na strelicu na desnom kraju alatne trake, zatim na ®Add or Remove Buttons (dodaj ili ukloni gumbe), a zatim kliknemo na gumb koji želimo dodati na alatnu traku, da bi se ispred njega postavila potvrdna kvačica, ili kliknemo na gumb koji želimo ukloniti kako bi se ispred gumba isključila potvrdna kvačica.
Prostor između alatne trake i trake stanja naziva se prezentacijski prozor i koristi se za izradu prezentacija i različit pogled na slajdove.
Izgled prezentacijskog prozora se mijenja ovisno o odabiru pogleda na slajd.
Kada slajd prikazujemo u pogledu Normal, tada se prezentacijski prozor sastoji od tri dijela: lijevi dio zove se okvir obrisa (Outline), a u desnom dijelu nalazi se veći okvir slajda i manji okvir za bilješke (Notes). Veličina ovih dijelova se mijenja ovisno o odabiru pogleda na slajd.
S desne strane prozora nalazi se klizna traka za okomiti pomak i gumbi za pomicanje na prethodni i sljedeći slajd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari