Odlomak

Apstrakt

Živimo u vremenu Interneta i društvenih mreža, koji su postali dio svakodnevnice svakog pojedinca. Mnogi čak ne bi mogli zamisliti svoj život bez Interneta. Jedna od prednosti Interneta je brz i lagan pristup informacijama, kao i brza komunikacija sa ljudima oko sebe, i onima koji su udaljeni kilometrima dalje. Prisjećajući se starih vremena, kada je bilo potrebno nekoliko dana, pa čak i mjeseci, da neka informacija stigne iz jednog grada do drugog, uz korištenje pisama, glasnika na konjima, možemo primjetiti da je Internet sve to olakšao i povećao pristupnost informacijama. U svom seminarskom radu objasniću neke od načina informisanja i komuniciranja, kao i karakteristike pojedinca na web-blogu.

Ključne riječi: komunikacija, Internet, web, demokratičnost, interakcija, virtualno, web-blog

 

UVOD

Predmet rada predstavlja promišljanje o tradicionalnoj i internet/web komunikaciji. Komunikacija se razvijala i kretala od mitskog ka filozofskom mišljenju. Rad predstavlja kratak uvid u kretanje i razvoj komunikacije kroz period antike, srednjeg vijeka, humanizma i renesanse,novog doba te razvoja i primjene tehničkih i tehnoloških informacijskih inovacija koje su doprinijele transformisanju informacije i komunikacije iz fizičke u virtualnu stvarnost i obrnuto. Radom je obuhvaćen značaj web komuniciranja kao i odnos pojedinca i web komunikacije.

 

O KOMUNIKACIJI

Mnogobrojni svjetski stručnjaci koji se bave teorijom, historijom, značajem i značenjem komunikacije, pokušavaju je izdvojiti, sistematizirati i definisati. Nije iznenadjujuće da se u sferi savremene nauke o komunikaciji diferencira više desetina definicija komunikacije. No, sve postojeće definicije komunikacije se svode na jednu i zajedničku osnovu koja komunikaciju utemeljuje kao formu posredovanja značenja među ljudima i bićima općenito.Stoga možemo kazati da je komunikacija međusobno sporazumijevanje ljudi radi zadovoljavanja interpersonalnih, socijalnih, kulturoloških, egzistencijalnih i drugih oblika življenja.Ona je suštinski elemenat življenja koji čovjeku omogućava saradnju sa drugim ljudima i živim bićima u procesu proizvodnje i stvaranja temeljnih osnova za egzistiranje. Možemo govoriti o procesu komuniciranja u oblasti materijalne i nematerijalne kulture kao i o procesu komuniciranja u transformisanoj, virtualnoj kulturi i virtualnoj stvarnosti. Komuniciranje u oblasti proizvodnje u privrednim, kulturnim i drugim sferama doprinosi prevazilaženju individualne svijesti. Komunikacija nesumnjivo omogućava razmjenu svih vrsta značenja na raznim nivoima življenja. Ona doprinosi socijalizaciji, organizaciji društvenog poretka i civilizacijskom uzdizanju pojedinca i kolektiva, u cilju mijenjanja, unapređenja društvenih odnosa i zajednice općenito.
Teorija komunikacije proučava komunikacijske sisteme.Ona se bavi komunikacijom u smislu proučavanja informacijskih veza između dva sistema koji su sposobni primiti, memorisati, obraditi i slati različite tipove signala. Stoga, sa pozicije teorije komunikacije, možemo zaključiti da se komunikacija može ostvariti na raznim nivoima: između čovjeka i stroja, između dva uređaja, između dva čovjeka, između čovjeka i životinje, između životinje i životinje, između čovjeka i ekološke okoline. Savremena komunikacija se uveliko ostvaruje na relaciji virtualnog i virtualnog, te stvarnog i virtualnog svijeta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Komunikacija na Internetu”

dacca says:

odlicna tema za marketing komunikacije

Komentari

Click to access the login or register cheese