Odlomak

1. UVOD
U svim granama industrije, posebno u metaloprerađivačkoj, unutarnji
transport vrši jednu od najznačajnijih funkcija, jer povezuje sve
proizvodno-tehnološke segmente, kroz prenošenje, premještanje i
prevoženje materijala (sirovine, predmeti, proizvodi), unutar prostora i
objekata industrijskog preduzeća. Zajedničko obilježje svih vrsta
proizvodnje je potreba za rukovanjem materijalom u cilju postizanja više
efikasnosti, ekonomičnosti i humanizacije rada. U principu, unutarnji
transport treba da omogući blagovremenu dopremu materijala na radno
mjesto, a isto tako i njegovu otpremu sa radnog mjesta. Snažan razvitak
proizvodnih snaga u svim granama privrednog života, uslovio je ubrzanu
primjenu i razvoj transportne tehnike, čiji raznovrsni uređaji čine sastavni
dio proizvodnog lanca nekog tehnološkog procesa, ukoliko se radi o
unutrašnjem tansportu. U industriji posebno mjesto zauzima unutarnji
transport materijala, jer od efikasnosti transporta zavisi efektivnost radne
organizacije u cjelini. Posebno u proizvodnim pogonima
metaloprerađivačke industrije, unutarnji transport je značajan jer se putem
njega povezuju pojedini proizvodni procesi odnosno vrši manipuliranje
materijalom. Po definiciji, unutarnjim transportom se nazivaju svi vidovi
manipuliranja materijalom (prenošenje, prevoženje), koje se odvija unutar
poslovnih površina i objekata preduzeća. Savremeni pristup projektiranju
proizvodnih sistema karakteriše nastojanje da se uzme u obzir što veći broj
faktora koji utiču na efikasnost odvijanja procesa. Sistematski pristup
optimizaciji proizvodnih procesa ogleda se kroz uspostavljanje adekvatnog
transportnog sistema za odgovarajući intenzitet odvijanja proizvodnog
procesa. Usklađenost stepena mehaniziranosti i automatiziranosti sa
transportnim sistemom treba da omogući optimalno odvijanje svih
proizvodnih procesa unutar preduzeća. Današnje stanje transportne
tehnike karakteriše dinamičan razvoj sredstava i uređaja za transport i
manipulaciju, što znači da pri analiziranju svakog problema transportiranja
materijala postoji veliki broj alternativa. Cilj je da se od postojećih
alternativa izabere ona koja zadovoljava najviši broj postavljenih zahtjeva.
Pri definiranju tokova materijala u konkretnom procesu proizvodnje, često
se pored teoretskih, koriste i iskustvena saznanja. Sve veća povezanost
procesa transportiranja i skladištenja materijala sa proizvodnim procesima,
ima za posljedicu sve izraženiju potrebu za izgradnjom složenih
transportnih sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari