Odlomak

UVOD

Kontrola poslovanja preduzeća je završna faza procesa upravljanja, kojom se obezbeđuje da ostvareni rezultati poslovanja preduzeća odgovaraju planiranim. Svodi se na upoređivanje planiranih i ostvarenih rezultata. Ukoliko dođe do odstupanja između ostvarenih i planiranih rezultata, menadžeri moraju preduzeti korektivne akcije. Kontrola dolazi do izražaja u momentu kada postupci planiranja nisu u potpunosti izvodljivi.

Ona se odnosi na sve organizacione nivoe preduzeća, počev od kontrolisanja poslovanja preduzeća kao celine, pa sve do kontrolisanja pojedinačnih elemenata i aktivnosti.

Proces kontrole sastoji se od četiri međusobno povezane faze:

 • Utvrđivanje standarda i metoda za merenje rezultata,
 • Merenje rezultata i performansi organizacije,
 • Upoređenje ostvarenih sa utvrđenim standardima, i
 • Preduzimanje menadžerskih postupaka.

Menadžerima su potrebne informacije za praćenja poslovnih rezultata i za kontrolu aktivnosti organizacije. Menadžment informacioni sistem (MIS) je sistem koji menadžmentu redovno pruža potrebne informacije. On akcenat stavlja na pružanje informacija menadžerima, a ne samo na dostavljanje podataka. MIS prikuplja podatke i pretvara ih u relevantne informacije koje menadžeri mogu da koriste pri donošenju brojnih odluka.. Pojam kontrole

„Kontrolisanje poslovanja preduzeća jedna je od faza procesa upravljanja, kojom se obezbeđuje da ostvareni rezultati poslovanja preduzeća odgovaraju planiranim. ”

Ono se odnosi na brojne elemente preduzeća, počev od kontrolisanja poslovanja celine preduzeća i njegovih organizacionih delova, preko kontrolisanja internih procesa, zaposlenih u preduzeću i slično, pa sve do kontrolisanja pojedinačnih aktivnosti i elemenata preduzeća.

Bez kontrole praktično nije moguće realizovati ciljeve preduzeća. Među brojnim faktorima koji doprinose značaju kontrolisanja ističu se: promene u okruženju preduzeća, povećanje složenosti preduzeća, greške u radu zaposlenih i potreba delegiranja autoriteta menadžera.

Kontrola je podproces menadžmenta u kome menadžeri vrše proveru ostvarivanja upravljačkih odluka, efikasnosti organizovanja i liderstva, i gde ukoliko je to potrebno, preduzimaju korektivne akcije na otklanjanju poremećaja. Znači, kontrola se svodi na upoređivanje planiranih i ostvarenih rezultata.

Suština kontrole se sastoji u prikupljanju informacija o tekućim rezultatima obavljanja aktivnosti organizacije, kako bi se izvršilo poređenje sa planskim očekivanjima. Konačan cilj tog poređenja je otkrivanje eventuanog poremećaja i različitih problema, njihovih uzroka i traženje načina za njihovo eliminisanje.

Kontrola je u čvrstoj vezi sa planiranjem. Planiranje obuhvata utvrđivanje misije, ciljeva, strategije organizacije, a ne može se obaviti bez definisanja postupaka kontrole i analize planiranih aktivnosti. Kontrola dolazi do izražaja u momentu kada postupci planiranja nisu u potpunosti izvodljivi.

U toku kontrolnog procesa menadžeri razvijaju kontrolni sistem. Upravljački kontrolni sistem uključuje više različitih elemenata, aspekata, metoda i tehnika kontrole.
Kontrolni sistem bi trebalo da ima tri osnovne dimenzije:

1) Da razjasni menadžerska očekivanja i oceni zaposlene;
2) Da pojača vezu između rezultata i nagrada;
3) Da utiče na sve zaposlene u organizaciji da što bolje rade svoj posao.

 

 

 

 

Neophodnost kontrole

Bez uspešnosti kontrole nema ni efikasnog menadžmenta. Kontrola je neophodna iz mnogobrojnih razloga a najvažniji su:

 • Izbegavanje poremećaja i problema u poslovanju;
 • Lakše suočavanje sa neizvesnošću i promenama;
 • Radi efikasnog funkcionisanja i racionalnijeg ponašanja u organizaciji;
 • Lakše uočavanje i korigovanje grešaka;
 • Pomaže u identifikovanju šansi i opasnosti;
 • Daje informacije i ideje za preduzimanje korektivnih akcija;
 • Daje podsticaj za bolji rad menadžera i zaposlenih…

Kontrola je neophodna i zbog ograničenosti resursa kojim organizacija raspolaže. Ona omogućava efikasno alociranje i korišćenje resursa, i to kod svih tipova organizacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari