Odlomak

 

Kriminalistička tehnika zajedno sa kriminalističkom taktikom i kriminalističkom metodikom tvori kriminalističku nauku kao kompaktnu cjelinu naučnih saznanja koja proizlazi iz sve tri komponente koje su međusobno povezane i koje se nadopunjavaju. Kriminalistička tehnika i taktika prve su se pojavile u kriminalističkom prostoru i brže su se razvijale od kriminalističke metodike koja je najmlađa grana kriminalističke nauke i koja ima veliki napredak u razvoju od kraja prošlog stoljeća na ovamo.
Naučna saznanja koja su predmet interesa kriminalistike kao sistema u cjelini i njenih triju podsistema prvenstveno su usmjerena na pronalaženje, primjenu i usavršavanje najefikasnijih kriminalističko – tehničkih sredstava, taktičkih načina i naučnih metoda potrebnih za borbu protiv kriminala.
U kriminalističkoj literaturi nije usuglašen stav oko pojma kriminalistike i kriminalističke tehnike kao njenog sastavnog dijela. Sama riječ kriminalistika u raznim jezicima na razne načine se shvaća i tumači tako da to stvara probleme oko definiranja ovih pojmova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Kriminalistička tehnika -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Kriminalistika
  • Makedonija,  Skoplje,  UNIVERZITET SV. KLIMENT OHRIDSKI - Fakultet za bezbednost u Skoplju  

Više u Skripte

Komentari