Odlomak

1.    UVOD

Računovodstveni informacioni sistem predstavlja dio ukupnog informacionog sistema kojem se proizvode informacije neophodne za poslovno odlučivanje. Stoga je u interesu menadžmenta osiguranje kvalitetnog računovodstvenog informacionog sistema što se, između ostalog, može postići osiguranjem efikasnog sustava internih kontrola. U radu se utvrđuje značaj internih kontrola unutar informacionog sistema  te ukazuje na njihov doprinos kvaliteti računovodstvenih informacija. Također su predstavljene temeljne odrednice i čimbenici kvalitete računovodstvenog informacionog sistema.
U prvom poglavlju upoznajemo se općenito sa pojmom i definicijom informacionog sistema, uz to ćemo naučiti funkcije informacionog sistema te njegove komponente. U drugom poglavlju se upoznajemo sa upravljačkim procesima poduzeća, upravljačkim informacionim sistemom, definiramo računovodstveni informacioni sistem, navodimo četiri temeljna podsustava RIS-a te navodimo razine kontrole. U petom poglavlju navodimo komponente i module RIS-a koje su popraćene slikama radi lakšeg razumijevanja. U šestom poglavlju prelazimo na kvalitetu računovodstvenih informacija i kvalitetu RIS-a dok u sedmom i zadnjem poglavlju detaljnije upoznajemo interne kontrole i objašnjavamo komponente internih kontrola.
Poteškoće pri pisanju seminarskog rada bile su male ili vrlo neznatne, većinom su se javljale u nedovoljnom poznavanju programskog alata Microsoft Word-a. Sva moguća literatura je dostupna u knjigama i internetu. Kombiniranjem svih tih materijala uspjela sam  stvoriti ovaj seminarski rad i dati cjelokupan uvid na temu kvalitete računovodstvenih informacionih sistema. Osobe koje znaju malo ili uopće ništa o kvaliteti računovodstvenih informacionih sistema sa lakoćom će shvatiti poentu seminarskog rada.

2. POJAM INFORMACIONOG SISTEMA

Informacioni sistem (IS) u tehničkom pogledu može se definisati kao skup međusobno povezanih  komponenti koje skupljaju, procesiraju, bilježe i distribuiraju podatke kako bi pomogle  donošenju odluka, koordinaciju i kontrolu u organizaciji. Informacioni sistemi služe i kao  pomoć menadžerima i radnicima za analizu raznih problema, kao i veoma korisna pomoć kod  izrade novih proizvoda. Također IS sadrži neophodne informacije o ljudima, mjestima i  stvarima unutar organizacije ili vanjskog okruženja. Svaki IS ima tri aktivnosti koje su neophodne da korisnik IS donesi odluke, da kontroliše operacije, analizira probleme, i da kreira nove proizvode ili da daje usluge. Ove aktivnosti su  input, procesiranje i output.
Informacioni sistem je skup komponenata organizovanih tako da omogućavaju  registrovanje, prikupljanje, prijenos, obradu, skladištenje, analizu i distribuciju informacija  za različite namjene. Prema opštoj teoriji sistema, svaki sistem sadrži elemente na ulazu i  izlazu, odnosno inpute i outpute, kao i odgovarajuće upravljanje. Kod informacionih sistema (Slika 1. Funkcije u informacionom sistemu) upravljanje se ostvaruje preko povratne sprege koja  utiče na ulaze, transformacije i izlaze. Uticaj okruženja se takođe manifestuje na sve elemente  informacionog sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari