Odlomak

U V O D

Industrijske mašine predstavljaju osnovne delove tehnoloških sistema u procesnoj industriji kao što su: mašinska industrija, drvno-prerađivačka industrija, hemijsko inžinjerstvo i industrija, prehrambena tehnologija, aero industrija, energetika, tekstilna industrija idr.

Broj proizvoda procesne industrije je vrlo velik i povećava se i dalje. Iz tih razloga gotovo je nemoguće da inžinjer poznaje mnogobrojne tehnologije u procesnoj industriji. Analizom raznih tehnologija proizvodnje pojedinih proizvoda, odnosno procesa, nalazimo da se one sastoje iz pojedinih operacija kao na primer: obrada metala, obrada drveta, usitnjavanje, transport, taloženje, mešanje, razmena toplote, isparavanje, kondenzacija, ukuvavanje, sušenje I d r.

Ovakav moderan pristup proučavanju industrijskijh mašina omogućuje upoznavanje tehnoloških procesa i tehnoloških sistema u industriji i osposobljavanje budućeg inžinjera da na osnovu proračuna izvrši izbor standardne opreme i razvoj opreme. Razvoj mašina uslovilo je napredak novih naučnih oblasti kao na primer: optimizaciju, automatizaciju, merenje i regulaciju idr.

Klasifikacija gradiva iz industrijskih mašina data je na ovaj način imajući u vidu da su određene operacije primarne u datim mašinama. Ovakva podela znatno doprinosi tome da se uoče zajednicke termotehničke i energetske zakonitosti u operacijama kod mašina, tako da se na taj nacin izložena materija bolje razume.
 

 

 

Podela industrijskih objekata

Svaki industrijski kompleks ima četri zone unutar kojih se definišu četiri osnovne grupe industrijskih objekata, a to su:

  • proizvodna zona koja obuhvata objekte za radionice osnovnog proizvodnog ciklusa, primarnog i sekundarnog tehnološkog toka (pomoćna odeljenja),
  • skladištna zona sa objektima i otvorenim površinama namenjenim skladištenju materijala, kao što su: sirovine, pomoćni materijali, gotovi proizvodi, gorivo i mazivo, rezervni delovi, ambalaža itd.
  • energetska zona, u čiji sastav ulaze objekti u kojima se proizvodi energija potrebna za odvijanje procesa, kao što su: kotlarnice, toplane, kompresorske stanice, transformatorske stanice, vodotornjevi itd.
  • zona pratećih službi, koju čine ostali objekti koji ne pripadaju osnovnom industrijskom procesu, ali koji obezbeđuju njegovo nesmetano odvijanje. U ovim objektima se nalaze: upravne službe, službe održavanja, konstrukcioni biroi, laboratorije, službe investicija, administracija, služba zaštite na radu, biblioteka, restoran društvene ishrane, zdravstvena stanica, garaža itd. U ovu grupu takođe spadaju garderobe i sanitarne prostorije (tuševi, umivaonici, itd).

 

 

 

Oblici industrijskih objekata

Na izbor oblika industrijskog objekta utiču sledeći faktori: vrsta tehnološkog procesa, uticaj dinamičkih i statičkih sila prouzrokovanih proizvodnim procesom (udari, vibracije), geofizički sastav tla, mogućnost daljeg prostornog proširavanja, finansijska mogućnost investitora itd. Industrijski mogu se podeliti na dve osnovne grupe: prizemni i spratni.
Prizemni industrijski objekti pogodni su za metaloprerađivačku industriju, a naročito pri proizvodnji težih komada. Visina prostorija radionica i postrojenja za opsluživanje proizvodnje je od 3,5 do 4m, a proizvodnih hala do 12m, zavisno od vrste proizvoda, dimenzija opreme i zahteva transporta.
Prednost ovakvog načina gradnje objekata su: jednostavan prilaz u sve prostorije, jer su podovi zgrade u istoj visini sa terenom, moguće uvođenje železničkog koloseka u hol, niža cena izgradnje po metru kvadratnom nego kod spratnih objekata, ravnomerno prirodno osvetljenje svih prostorija, fleksibilnost u pogledu promena u proizvodnji, mogućnost izgradnje na zemljištu lošijeg kvaliteta, zbog malog opterećenja. Nedostaci su veliki toplotni gubici i zauzimanje velike površine.
Spratni industrijski objekti primenjuju se u fabrikama koje ne izgrađuju proizvode velike težine, a višespratni objekti naročito su pogodni za smeštaj uprave, administracije, konstruktivnih biroa i sl.
Prizemlje i spratovi su povezani stepeništima i liftovima za kretanje zaposlenih, odnosno odgovarajućim transportnim uređajima za kretanje materijala i proizvoda između spratova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari