Odlomak

Znamo da je cilj svakog preduzeća da preko instrumenata upravljanja osigura stalan rast i razvoj i tako poveća svoju sopstvenu vrednost. Pri ostvarenju ovog cilja svako preduzeće mora zadovoljiti očekivanja različitih interesnih grupa kao što su vlasnici kompanije, menadžment, zaposleni, dobavljači, potrošači, vladine institucije i društvo u celini.

Ova očekivanja mogu biti finansijske i nefinansijske naravi i pri upravljanju kompanijom, odnosno donošenju odluka važnih za poslovanje u obzir je potrebno uzeti i jedna i druga. Konkurencija i sve bolja informisanost kupaca prisiljavaju kompanije na značajnu promenu strateškog razmišljanja. Kompanije, preduzeća koja žele izgraditi konkurentsku sposobnost na sadašnjim i budućim tržištima moraju promeniti način razmišljanja koji je na njih gledao kao na izdvojeni sistem koji se treba pozicionirati na tržištu što je bolje moguće.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Menadžment i logistika u saobraćaju Dr. Miroslava Petrevska
  • Školska godina: Dr. Miroslava Petrevska
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese